Końcówki do pipet a diagnostyka Covid

Laboratoria na całym świecie śpieszą się z opracowywaniem testów i terapii w związku z pojawieniem się nowego typu koronawirusa SARS CoV-2. Badania molekularne przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) wymagają obecności RNA wirusa w nienaruszonym stanie. Z tego względu próbki pacjenta muszą być pobierane w sposób zapewniający najwyższe prawdopodobieństwo uchwycenia nienaruszonego RNA i muszą być przetwarzane przy użyciu wyrobów z tworzyw sztucznych i końcówek do pipet, które są oficjalnie wolne od RN-azy i inhibitorów PCR.

Czytaj dalej

Organizacja w laboratorium mikrobiologicznym

Niezależnie od wielkości i przeznaczenia laboratorium mikrobiologicznego, ze względu na specyfikę działalności istnieją pewne wymagania i zasady, których nie da się pominąć podczas organizacji jego pracy. Do najważniejszych można wymienić chociażby podstawę jaką stanowi odpowiedni projekt, poprzez wyposażenie, opracowanie odpowiednich metod, aż po doskonalenie i spełnianie pewnych standardów i wymogów. Ze względu na pracę z mikroorganizmami należy też wziąć pod uwagę ryzyko związane z tą odpowiedzialną praktyką i podjęcie kroków gwarantujących nie tylko odpowiednią jakość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Badanie przemian chemicznych środków smarowych

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych obciążeń węzła tarcia. Do identyfikacji zmian zastosowano spektrofotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera. W tym celu wykonano widma IR smaru po testach i porównano je z widmami smaru wyjściowego. Zidentyfikowano pasma związane zarówno z procesami oksydacji jak i degradacją dodatków uszlachetniających. Dla celów porównawczych wykonano badania utleniania smarów na aparacie PetroOXY i stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami.

Czytaj dalej

Wielowarstwowe cienkie filmy jako powłoki o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i doskonalenia właściwości materii w skali nano: jeden nanometr (jedna miliardowa metra) to długość małej cząsteczki. W takim wymiarze materia wykazuje zupełnie inne, częstokroć zaskakujące właściwości, w wyniku czego tradycyjnie wyznaczone granice pomiędzy dyscyplinami naukowymi i technicznymi ulegają zatarciu.

Czytaj dalej

Przegląd mikrobiologiczny w przemyśle kosmetycznym

Kosmetyki i przybory toaletowe są produktami codziennego użytku, wykorzystywane do oczyszczania, perfumowania, upiększania lub ozdabiania ludzkiego ciała. Stosuje się je głównie na skórę lub włosy, ale niektóre, takie jak pasty do zębów i płyny do płukania ust, są również stosowane wewnętrznie. Kosmetyki nie mają na celu trwałej zmiany fizjologii narządu docelowego, chociaż niektóre z nich mogą zawierać substancję aktywne. Należą do nich kosmetyki, które pomagają np. w stanach zapalnych dziąseł, bądź skóry głowy. Mikrobiologia kosmetyków jest więc dziedziną szeroką i złożoną ze względu na szeroki wachlarz m.in. formulacji i ich wytwarzania.

Czytaj dalej

Topnienie i rozkład witaminy C

W tym artykule opisano, jak badaliśmy topnienie i stabilność termiczną witaminy C (kwasu askorbinowego) za pomocą pomiarów DSC i TGA. Okazuje się, że witamina C rozkłada się przed stopieniem lub po, zależnie od szybkości ogrzewania: przy niewielkiej szybkości ogrzewania rozkład zaczyna się przed stopieniem, przy dużej − po stopieniu.

Czytaj dalej

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania chininy

Chinina jest substancją chemiczną stosowaną m in. w medycynie i przemyśle spożywczym. Ma postać białego proszku a pozyskiwana jest z kory drzewa chinowego rosnącego w górach Ameryki Południowej. Chinina jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkaloidów (podobnie jak kokaina i morfina). Charakteryzuje się intensywnie gorzkim smakiem, dlatego wykorzystywana jest do produkcji gorzkawych napojów orzeźwiających zwanych tonikami. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza się rozpuszczalnikach organicznych.

Czytaj dalej

Etyka, czyli triumf nadziei nad doświadczeniem

My, uczeni jesteśmy ludźmi ułomnymi. Ułomnymi naszą specjalizacją, która jest bardzo wąska. Jesteśmy też ludźmi grzesznymi. Sam jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem nazbyt wiele razy, żeby nie wiedzieć, o czym mówię. I w związku z tym jestem osobą kompetentną – tak o sobie i środowisku naukowców mówi profesor Mirosław Soroka, chemik, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj dalej

Badanie kompozytu metodą analizy termicznej

Kompozyt powstaje przez połączenie ze sobą dwóch lub więcej różnych materiałów. Powstałe w ten sposób połączenie ma lepsze właściwości niż poszczególne materiały użyte do jego wykonania. Pozwala to zwiększyć wytrzymałość lub trwałość produktu w zależności od konkretnych wymaganych właściwości. W tym artykule opisano, jak można scharakteryzować materiał kompozytowy, w tym przypadku płytkę drukowaną (PCB), za pomocą analizy termicznej.

Czytaj dalej

Analiza trendów mikrobiologicznych i działania korygująco-zapobiegawcze

Branże produkcyjne bazujące na naukach przyrodniczych, do których można zaliczyć przemysły farmaceutyczny i spożywczy generują dużą liczbę danych informacyjnych z laboratoriów kontroli jakości. Te cenne informacje pochodzące z analiz chemicznych, mikrobiologicznych i fizycznych próbek surowców i wyrobów gotowych są wykorzystywane do korygowania błędów i prognozowania działań mających na celu utrzymanie wymaganej jakości wyrobów. W przypadku rozbieżności lub odchylenia w wynikach próbki, w porównaniu z wynikami historycznymi próbki, należy zbadać sytuację, w której występuje różnica w trendzie.

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij