Wpływ składu chemicznego wody na korozję i powstawanie kamienia kotłowego

Naturalne wody powierzchniowe charakteryzują się zmiennym składem chemicznym pozostającym w ścisłej korelacji do m.in. ilości i jakości wód zasilających, klimatu, pory roku. Ważny jest również czas kontaktu z glebą, rodzaj gleby oraz zagospodarowanie i topografia zlewni. Na skład wód mają wpływ także procesy życiowe roślinnych i zwierzęcych organizmów wodnych.

Czytaj dalej

Zasoby laboratorium w kontekście ważności wzorcowań i badań

Ważność wyników wzorcowań i badań jest istotnym elementem działalności laboratoriów wzorcujących  i badawczych. Realizując potrzeby klienta w zakresie pomiarów i badań, w toku działalności laboratoryjnej powstaje produkt laboratorium, który jest dostarczany klientowi. Produkt ten z reguły stanowi odpowiedni raport zawierający wyniki wzorcowania lub badania. Jakość tych wyników, a tym samym ich ważność, zależy praktycznie od jakości pracy całego laboratorium.

Czytaj dalej

Kompetentny producent certyfikowanych materiałów odniesienia

Jednowymiarowe nanomateriały funkcjonalne wytwarza się wieloma metodami, w tym: procesami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, kontrolowanego wzrostu w fazie ciekłej lub gazowej, syntezami według szablonu, przez ciągnienie lub elektroprzędzenie. Wszystkie metody otrzymywania nanomateriałów 1D charakteryzuje podobny mechanizm wzrostu nanostruktur, jednak proces elektroprzędzenia z roztworów cechuje nieco odmienne podejście do otrzymywania tego typu materiałów.

Czytaj dalej

Efektywność systemów Track&Trace w przemyśle farmaceutycznym

Track and Trace (T&T) można zdefiniować jako zdolność do odnalezienia konkretnego produktu w całym łańcuchu dostaw, poprzez zapisanie danego zbioru lub rodzaju informacji, które pozwalają na weryfikację jego historii, czy lokalizacji. Przepływ tych informacji jest dwukierunkowy, a będąc czynnościami odpowiednio zidentyfikowanymi jako ‘track’ (fizycznej lokalizacji towaru w łańcuchu dostaw przez cały czas bycia w obrocie) i ‘trace’ (szybko zmieniające się otoczenie regulacyjne), zmusza firmy produkcyjne do dostosowania procesów produkcji, jak i dystrybucji do wymogów identyfikowalności w celu uniknięcia niezgodności.

Czytaj dalej

Elektroprzędzenie jako metoda wytwarzania jednowymiarowych nanomateriałów o pożądanych właściwościach fizyczno-chemicznych

Jednowymiarowe nanomateriały funkcjonalne wytwarza się wieloma metodami, w tym: procesami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, kontrolowanego wzrostu w fazie ciekłej lub gazowej, syntezami według szablonu, przez ciągnienie lub elektroprzędzenie. Wszystkie metody otrzymywania nanomateriałów 1D charakteryzuje podobny mechanizm wzrostu nanostruktur, jednak proces elektroprzędzenia z roztworów cechuje nieco odmienne podejście do otrzymywania tego typu materiałów.

Czytaj dalej

Zawartość wilgoci, zawartość wody, strata po suszeniu (cz. 2)

W polimerach, substancjach farmaceutycznych i artykułach spożywczych obecność wody często jest niepożądana. Dlatego oznaczanie zawartości wody w rozmaitych materiałach jest bardzo ważne. Oprócz pojęcia „zawartość wody” często można spotkać się także z pojęciami „zawartość wilgoci” i „strata po suszeniu” (LOD, ang. loss on drying). W części pierwszej tej serii zdefiniowaliśmy znaczenie tych terminów i opisaliśmy niektóre metody oznaczania tych wskaźników ilościowych. W części drugiej chcemy omówić szczególne możliwości w przypadku użycia TGA. Ponadto omówimy związek między LOD, masą próbki a dokładnością LOD w pomiarach termograwimetrycznych.

Czytaj dalej

Kalibracja i adiustacja izotermiczna (część 2)

Adiustacja lub wzorcowanie tylko przy jednej szybkości ogrzewania nie zapewnia pełnych informacji o dokładności temperatury. Błąd temperatury ma składową dynamiczną i izotermiczną, ponieważ nie jest możliwe umieszczenie czujnika temperatury wewnątrz próbki. W tym artykule wyjaśniono, jak adiustować urządzenie do analizy termicznej, tak aby temperatura była niezależna od szybkości ogrzewania. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomiarów izotermicznych.

Czytaj dalej

Metoda Kjeldahla i metoda Dumasa – dwie „konkurencyjne” metody oznaczania zawartości białka w produktach spożywczych

Białka stanowią podstawowy składnik pokarmowy, niezbędny w codziennej diecie każdego człowieka. Składają się z aminokwasów, a uwzględniając skład aminokwasowy białek, można je podzielić na pełnowartościowe białka i niepełnowartościowego. Białka pełnowartościowe zawierają nie tylko wszystkie egzogenne aminokwasy (czyli takie, których organizm nie może samodzielnie syntetyzować, wobec czego muszą być dostarczane w pożywieniu), ale również ich zawartość jest w odpowiedniej ilości, aby zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu.

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij