2 komplety co najmniej 6-miejscowych respirometrycznych systemów pomiarowych do oznaczania BZT, biodegradowalności tlenowej i beztlenowej

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia 2 komplety co najmniej 6-miejscowych respirometrycznych systemów pomiarowych do oznaczania BZT, biodegradowalności tlenowej i beztlenowej – …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 2 komplety co najmniej 6-miejscowych respirometrycznych systemów pomiarowych do oznaczania BZT, biodegradowalności tlenowej i beztlenowej – komplety z indukcyjnymi podstawami mieszającymi, główkami pomiarowymi, butelkami (1000 ml z króćcami przyłączeniowymi), adapterami i odczynnikami do inhibicji nitryfikacji i adsorbcji CO2 oraz innym niezbędnym wyposażeniem. Systemy mają działać w oparciu o pomiar manometryczny, z zakresem pomiaru 500-1500 hPa, z automatycznym zapamiętywaniem wyników (min. 360 zestawów danych), wyświetlaniem na integralnym wyświetlaczu oraz ich odczytem przez zewnętrzny miernik za pomocą Bluetooth (obliczanie, wykresy itd.), przez nastawialny okres pomiarowy od 0,5 h do 180 d. Wykonanie odporne na korozję, w tym przez H2S. Choć nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia, ww. systemy mają umożliwiać rozbudowę do innych pomiarów, takich jak biodegradowalność tlenowa wg OECD, oddychanie gleby, oznaczenie AT4. Podciśnieniowy zestaw do sprawdzania ww. główek pomiaroPowstaje w kontekście projektu POWR.03.05.00-00-Z224/17 – Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-3506-129988.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129988
CPV 38.41.00.00
Wymagania Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania: 1) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z potrzeb Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu świadczenia usług Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zastrzeżenia: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 3. W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. Projektu, zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 6. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Formularz ofertowy
Osoba do kontaktu Tomasz Baczyński
12628-25-85 tomasz.baczynski@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-10
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-10-19

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie, Warszawska 24, 31-155 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Andrzej Mączałowski, tel.: 12628-21-88, e-mail: andrzej.maczalowski@pk.edu.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-11 – data publikacji, 2022-10-19 – termin składania ofert, 2022-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z224/17 – Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania: 1) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z potrzeb Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu świadczenia usług
Opis
2 komplety co najmniej 6-miejscowych respirometrycznych systemów pomiarowych do oznaczania BZT, biodegradowalności tlenowej i beztlenowej – komplety z indukcyjnymi podstawami mieszającymi, główkami pomiarowymi, butelkami (1000 ml z króćcami przyłączeniowymi), adapterami i odczynnikami do inhibicji nitryfikacji i adsorbcji CO2 oraz innym niezbędnym wyposażeniem. Systemy mają działać w oparciu o pomiar manometryczny, z zakresem pomiaru 500-1500 hPa, z automatycznym zapamiętywaniem wyników (min. 360 zestawów danych), wyświetlaniem na integralnym wyświetlaczu oraz ich odczytem przez zewnętrzny miernik za pomocą Bluetooth (obliczanie, wykresy itd.), przez nastawialny okres pomiarowy od 0,5 h do 180 d. Wykonanie odporne na korozję, w tym przez H2S. Choć nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia, ww. systemy mają umożliwiać rozbudowę do innych pomiarów, takich jak biodegradowalność tlenowa wg OECD, oddychanie gleby, oznaczenie AT4. Podciśnieniowy zestaw do sprawdzania ww. główek pomiarowych, szczelności i prawidłowości pomiaru – 1 szt. Dwuparametryczny miernik pH / tlenu/ przewodności z 2 wejściami (gniazdo DIN/8 pin) z podświetlanym wyświetlaczem graficznym, rejestratorem danych oraz interfejsem USB, do współpracy z elektrodami analogowymi. Komplet z oprogramowaniem, kablem zasilającym, itd., z elektrodami pH i tlenową. Miernik ma mieć możliwość wykonywania pomiarów ISE, za pomocą elektrod z wbudowaną elektrodą odniesienia (elektroda ISE nie jest przedmiotem zamówienia). Ma mieć możliwość automatycznego wykonywania i zapamiętywania serii pomiarów z zadanym interwałem czasowym, z późniejszym zrzucaniem danych na zewnętrzny komputer przez interfejs USB, lub ich bezpośrednim sczytywaniem na zewnętrznym komputerze. – możliwość równoczesnego podłączenia dwóch czujników – podświetlany wyświetlacz graficzny – jednoczesne wyświetlenie dwóch parametrów wraz z wartością temp. na ekranie urządzenia – port mini USB-B [USB 1.1] – pamięć do 10 kalibracji dla pomiaru pH – min. czas pracy 100h z podświetleniem ekranu i 800h bez podświetlenia – urządzenie odporne na zachlapania – silikonowa klawiatura – wbudowany zegar czasu rzeczywistego – funkcja DLP [GLP] – klasa szczelności IP 67 – wbudowana pamięć danych z możliwością zapamiętania danych ręcznie i interwałowo – interwał zapisu 1s…60min – nastawialny interwał kalibracyjny – wbudowane funkcje korekty: temperatury, zawartości soli i ciśnienia atmosferycznego – funkcja AutoRead – funkcja CMC – informująca użytkownika, że znajduje się poza zakresem kalibracji – wskaźnik kanału – miejsce przyłączenia sondy – informacje graficzna dotycząca oceny elektrody pH – funkcja oszczędzania energii – automatycznego przyciemnienia ekranu oraz automatycznego wyłączenia urządzenia podczas bezczynności
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij