Zasoby laboratorium w kontekście ważności wzorcowań i badań

Ważność wyników wzorcowań i badań jest istotnym elementem działalności laboratoriów wzorcujących  i badawczych. Realizując potrzeby klienta w zakresie pomiarów i badań, w toku działalności laboratoryjnej powstaje produkt laboratorium, który jest dostarczany klientowi. Produkt ten z reguły stanowi odpowiedni raport zawierający wyniki wzorcowania lub badania. Jakość tych wyników, a tym samym ich ważność, zależy praktycznie od jakości pracy całego laboratorium.

Czytaj dalej

Kompetentny producent certyfikowanych materiałów odniesienia

Jednowymiarowe nanomateriały funkcjonalne wytwarza się wieloma metodami, w tym: procesami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, kontrolowanego wzrostu w fazie ciekłej lub gazowej, syntezami według szablonu, przez ciągnienie lub elektroprzędzenie. Wszystkie metody otrzymywania nanomateriałów 1D charakteryzuje podobny mechanizm wzrostu nanostruktur, jednak proces elektroprzędzenia z roztworów cechuje nieco odmienne podejście do otrzymywania tego typu materiałów.

Czytaj dalej

Jak opracowywać procedury badawcze?

Podstawowym składnikiem dokumentacji opracowywanej dla potrzeb wdrożenia w laboratorium badawczym i/lub wzorcującym systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 [1] są procedury badawcze. Są to dokumenty operacyjne mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie  badań/wzorcowań wg wewnętrznie ustalonych zasad i na przyjętym poziomie zapewnienia jakości.

Czytaj dalej

Krzywa kalibracyjna krok po kroku (z prezentacją wideo)

Większość laboratoriów wykorzystuje krzywą kalibracyjną do codziennych pomiarów. Jest więc rzeczą naturalną, że przy tej okazji pojawia się szereg pytań odnośnie wyznaczania jej parametrów i sposobów sprawdzania jakości uzyskanej krzywej. Dlatego też, celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie czytelnika, przez wyznaczenie parametrów krzywej kalibracyjnej, a następnie sprawdzenie jej jakości.

Czytaj dalej

Automatyczna walidacja metod badawczych i pomiarowych – cz. I

Celem każdego laboratorium jest wykonywanie pomiarów, które będą pewne. Aby to zapewnić, należy wypracować metody, które zapewnią wysoką jakość funkcjonowania metody pomiarowej. Dla laboratoriów, które są na początku drogi do walidacji swoich metod, może się ona wydawać długa i trudna, dlatego też autorzy tego artykułu mają nadzieję, że dostarczy on, choć w niewielkim stopniu, niezbędnej do przejścia tej drogi wiedzy.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo żywności i wody pitnej

Żywność i woda pitna to podstawowe wyroby dostępne powszechnie na rynku dla wszystkich nas – konsumentów żywności. To wyroby niezbędne dla codziennego życia, mające bezpośredni i trudny do przecenienia wpływa na jego jakości, nasze samopoczucie i przede wszystkim, na nasze zdrowie. Dlatego też, bezpieczeństwo żywności i wody pitnej to zagadnienie niezwykle istotne, nabierające z upływem czasu coraz większego znaczenia.

Czytaj dalej

Inteligentne techniki analizy danych

Nieustanny wzrost ilości problemów badawczych powiązany ze wzrostem komplikacji obiektów badań wymusza konieczność stosowania wyrafinowanych technik analizy danych. W efekcie znacznego przyrostu mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, w ciągu kilku ostatnich dekad ogromną popularność zyskały inteligentne techniki analizy danych, w których zaimplementowano algorytmy sieci neuronowych.

Czytaj dalej

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce

Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Krótko o tym, jak to zrobić i czy warto napisano w niniejszym artykule. 

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij