Kompetentny producent certyfikowanych materiałów odniesienia

Jednowymiarowe nanomateriały funkcjonalne wytwarza się wieloma metodami, w tym: procesami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, kontrolowanego wzrostu w fazie ciekłej lub gazowej, syntezami według szablonu, przez ciągnienie lub elektroprzędzenie. Wszystkie metody otrzymywania nanomateriałów 1D charakteryzuje podobny mechanizm wzrostu nanostruktur, jednak proces elektroprzędzenia z roztworów cechuje nieco odmienne podejście do otrzymywania tego typu materiałów.

Czytaj dalej

Efektywność systemów Track&Trace w przemyśle farmaceutycznym

Track and Trace (T&T) można zdefiniować jako zdolność do odnalezienia konkretnego produktu w całym łańcuchu dostaw, poprzez zapisanie danego zbioru lub rodzaju informacji, które pozwalają na weryfikację jego historii, czy lokalizacji. Przepływ tych informacji jest dwukierunkowy, a będąc czynnościami odpowiednio zidentyfikowanymi jako ‘track’ (fizycznej lokalizacji towaru w łańcuchu dostaw przez cały czas bycia w obrocie) i ‘trace’ (szybko zmieniające się otoczenie regulacyjne), zmusza firmy produkcyjne do dostosowania procesów produkcji, jak i dystrybucji do wymogów identyfikowalności w celu uniknięcia niezgodności.

Czytaj dalej

Elektroprzędzenie jako metoda wytwarzania jednowymiarowych nanomateriałów o pożądanych właściwościach fizyczno-chemicznych

Jednowymiarowe nanomateriały funkcjonalne wytwarza się wieloma metodami, w tym: procesami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, kontrolowanego wzrostu w fazie ciekłej lub gazowej, syntezami według szablonu, przez ciągnienie lub elektroprzędzenie. Wszystkie metody otrzymywania nanomateriałów 1D charakteryzuje podobny mechanizm wzrostu nanostruktur, jednak proces elektroprzędzenia z roztworów cechuje nieco odmienne podejście do otrzymywania tego typu materiałów.

Czytaj dalej

Zawartość wilgoci, zawartość wody, strata po suszeniu (cz. 2)

W polimerach, substancjach farmaceutycznych i artykułach spożywczych obecność wody często jest niepożądana. Dlatego oznaczanie zawartości wody w rozmaitych materiałach jest bardzo ważne. Oprócz pojęcia „zawartość wody” często można spotkać się także z pojęciami „zawartość wilgoci” i „strata po suszeniu” (LOD, ang. loss on drying). W części pierwszej tej serii zdefiniowaliśmy znaczenie tych terminów i opisaliśmy niektóre metody oznaczania tych wskaźników ilościowych. W części drugiej chcemy omówić szczególne możliwości w przypadku użycia TGA. Ponadto omówimy związek między LOD, masą próbki a dokładnością LOD w pomiarach termograwimetrycznych.

Czytaj dalej

Kalibracja i adiustacja izotermiczna (część 2)

Adiustacja lub wzorcowanie tylko przy jednej szybkości ogrzewania nie zapewnia pełnych informacji o dokładności temperatury. Błąd temperatury ma składową dynamiczną i izotermiczną, ponieważ nie jest możliwe umieszczenie czujnika temperatury wewnątrz próbki. W tym artykule wyjaśniono, jak adiustować urządzenie do analizy termicznej, tak aby temperatura była niezależna od szybkości ogrzewania. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomiarów izotermicznych.

Czytaj dalej

Metoda Kjeldahla i metoda Dumasa – dwie „konkurencyjne” metody oznaczania zawartości białka w produktach spożywczych

Białka stanowią podstawowy składnik pokarmowy, niezbędny w codziennej diecie każdego człowieka. Składają się z aminokwasów, a uwzględniając skład aminokwasowy białek, można je podzielić na pełnowartościowe białka i niepełnowartościowego. Białka pełnowartościowe zawierają nie tylko wszystkie egzogenne aminokwasy (czyli takie, których organizm nie może samodzielnie syntetyzować, wobec czego muszą być dostarczane w pożywieniu), ale również ich zawartość jest w odpowiedniej ilości, aby zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu.

Czytaj dalej

Zastosowanie roślin do produkcji leków

Nie jest odkryciem, że wiele roślin zawiera substancje, które mogą być używane do leczenia różnych chorób. Produkty lecznicze sporządzone z tych substancji znane są jako „produkty lecznicze roślinne”. Mimo że są to produkty naturalne, wiele z nich może być niebezpiecznych dla pacjentów. To dlatego objęte są one prawodawstwem farmaceutycznym, którego celem jest ochrona zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości produktów leczniczych. Leki ziołowe to te, które zawierają aktywne składniki wytworzone z części roślin, takich jak liście, korzenie lub kwiaty. Nie zawsze jednak bycie naturalnym idzie w parze z bezpieczeństwem użytkowania.

Czytaj dalej

Koenzym Q10 – powstawanie, właściwości i zastosowanie w preparatach kosmetycznych

Od ponad 2000 lat człowiek poszukuje sposobów na przedłużanie życia i nieśmiertelność. Średniowieczni jatrochemicy i alchemicy produkowali „eliksiry młodości” destylując, ekstrahując i macerując przeróżne rośliny, jady, tkanki zwierzęce i minerały. Powstawały w ten sposób substancje nazywane wówczas „piątą esencją”, „kamieniem filozoficznym” czy „eliksirem młodości”.

Czytaj dalej

Ważenie zgodnie z Farmakopeą USA

Ważenie jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności w laboratorium kontroli jakości. Zazwyczaj jest to jedno z pierwszych ogniw łańcucha analizy, na przykład kiedy próbka lub wzorzec są przygotowane do późniejszego rozcieńczenia i analizy HPLC lub qNMR. Ponieważ wszystkie błędy pomiaru masy mogą rzutować na cały proces analizy i powodować utratę precyzji w wynikach końcowych,

Czytaj dalej

Miareczkowanie Karla Fischera – 80 lat oznaczania zawartości wody

Miareczkowanie Karla Fischera umożliwia dokładne oznaczanie zawartości wody w zakresie od ppm do 100% w bardzo różnych materiałach, m. in. w takich jak ropa naftowa, leki w formie proszków, ser Camembert i kredka do oczu. Metoda jest znana od lat 30-tych ubiegłego wieku. W tym czasie była wielokrotnie doskonalona. Wiodącą rolę w doskonaleniu tej i innych metod miareczkowych ma firma METTLER TOLEDO.

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij