2/2021 – II kwartał

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – formularz tutaj:
 
 
WODA

Niezwykłe właściwości zwykłej wody (Cz. 2)

Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu (red.: w LABie pierwszą część zamieściliśmy w LAB 1/2021), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników.

 

Wyniki badań oraz ich analiza

W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania pięciu próbek wody: odstanej, filtrowanej, strukturyzowanej, jonizowanej (obrobionej srebrem) oraz odtajanej. Największe tempo zamarzania odnotowano dla wody strukturyzowanej: średnio o 3,7% większe w porównaniu do wariantu bazowego, czyli wody odstanej. Potwierdzono tezę o szczególnym znaczeniu struktury wody, której zmiana prowadzi również do zmiany termofizycznych właściwości wody, co może mieć zastosowanie praktyczne w technice chłodniczej.

Przegląd chemicznych metod dezynfekcji wody

Wody powierzchniowe i płytkie wody podziemne w swoim składzie zawierają wirusy, bakterie (i ich formy przetrwalnikowe) oraz pasożyty i wyższe organizmy, wśród których szczególnie niebezpieczny jest pierwotniak, Cryptosporidium parvum, odporny na chlorowanie.

 

Woda w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym

Woda wykorzystywana w przemyśle stanowi podstawowy składnik wykorzystywany w wielu procesach zaczynając od bycia składnikiem produktów, po mycie, higienę i dezynfekcję maszyn do produkcji.

 

Mikrobiologia wody do iniekcji i wody oczyszczonej

Woda jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Może być substancją pomocniczą lub stosowaną do rekonstytucji produktów podczas ich syntezy, wytwarzania gotowego produktu lub jako środek czyszczący do płukania naczyń, sprzętu lub materiałów do pakowania podstawowego i wielu innych.

 
TECHNIKI I METODY

Identyfikacja polimerów termoplastycznych: analiza rozkładu metodą TGA

Pomiary metodą TGA wykonano na 22 różnych polimerach z użyciem dwóch różnych programów temperaturowych. Oznaczono zawartość składników lotnych (w większości przypadków: wody), ubytek masy i temperaturę reakcji pirolizy, zawartość sadzy wytworzonej w procesie pirolizy oraz zawartość popiołu. W artykule przedstawiamy różnice tych wielkości dla poszczególnych polimerów poddanych analizie. Omawiamy również sposób, w jaki wielkości wyznaczone na podstawie pomiarów TGA można wykorzystać do identyfikacji składu materiałów polimerowych.

Wyznaczanie składu nieznanej mieszaniny trójskładnikowej metodą TGA

Oznaczanie ilościowe składu związku metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) jest trudne, gdy poszczególne etapy rozkładu nakładają się na siebie. Jeżeli rozkład pojedynczych składników nie wpływa na proces rozkładu pozostałych składników, skład mieszaniny można obliczyć na podstawie zachowania poszczególnych składników podczas rozkładu. W tym artykule zaprezentowano sposób przeprowadzenia takiej analizy na przykładowej próbce mieszaniny trójskładnikowej siarczanu baru, sadzy i lignosulfonianu.

 

Metody badań elektrochemicznych urządzeń do magazynowania energii

Znaczenie urządzeń do magazynowania energii szybko rośnie we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do przenośnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych samochodów, jak i w szeroko pojętej energetyce. Naukowcy zajmujący się ogniwami galwanicznymi stosują wiele technik badawczych, aby uzyskać wyniki potrzebne do określenia charakterystyki ogniwa pierwszego lub drugiego rodzaju.

 

Mikroobróbka laserowa

Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, wygłosił słynny wykład zatytułowany: „There’s Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics”, który w 1959 roku pobudził liczne projekty badawcze dotyczące wytwarzania mikro- i nanostruktur. Teksturowanie laserowe powierzchni polega na generowaniu struktur geometrycznych za pomocą procesów ablacji, prowadzących do zmiany reliefu powierzchni w skali mikrometrycznej lub nanometrycznej.

 

Światowy Dzień Akredytacji 2021

9 czerwca świętujemy World Accreditation Day – Światowy Dzień Akredytacji, w tym roku pod hasłem: „Akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju”. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy, a koordynatorami obchodów są ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperatiom i IAF – International Accreditation Forum.

NORMY I PARAGRAFY

Zabezpieczenie pracodawcy w relacjach z pracownikiem

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji. Umowy te mają na celu zabezpieczenie pracodawcy przed sytuacjami, w których pracownik podjąłby działalność analogiczną do prowadzonej przez pracodawcę.

 
 

autor: Redakcja str. 55

 

APARATURA

  • Suplementy diety zgodne z przepisami dzięki miareczkowaniu turbidymetrycznemu
  • Sprawniejsze przygotowanie próbek ułatwia oznaczenie zawartości cukru
  • Testowanie amin z UV/ VIS chroni elektrownie przed przestojami
  • Badania bezpieczeństwa żywności
  • Spektrometr LAB-X5000 szybka analiza składu w szerokim zakresie pierwiastków
  • Spektrometr typu SPECTRO ARCOS

autor: Redakcja str. 57

 

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – za pomocą formularza

 

[wersja drukowana / wersja elektroniczna]

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij