3/2021 – III kwartał

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – formularz tutaj:
 
 
WODA

Kryształowa Kolba 2021 wręczona!

Przekazanie statuetki odbyło się podczas XXVI Sympozjum Klubu Pollab w Zakopanem. Zarząd Klubu Pollab zobowiązał się wręczyć statuetkę instytucji zatrudniającej przedstawicieli nagrodzonej grupy.

 
WODA

Wyniki badań porównawczych

W tej części artykułu opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania próbek wody poświęconej w cerkwi na tle wody odstanej i odtajanej. Stwierdzono, że woda z cerkwi wykazuje względny wzrost tempa zamrażania średnio o 2,8% wobec wody odstanej. Oprócz tego zbadano wpływ czasu odstania wody odtajanej na tempo jej ponownego zamrażania. Wyniki tych badań pokrywają się z wynikami innych badań czasu zachowania specyficznych właściwości wody odtajanej.

Niezwykłe właściwości zwykłej wody (Cz. 3)

Sposoby przygotowania strukturyzowanej wody w warunkach domowych.

Źródła i formy występowania fosforu w wodach powierzchniowych

Gwałtowny rozwój przemysłu, a w konsekwencji wzrost urbanizacji współczesnego świata, stanowi poważne zagrożenie dla człowieka i całego środowiska naturalnego. Należy podkreślić, że szczególnie narażone na zanieczyszczenia są ekosystemy wodne.

 
JAKOŚĆ BADAŃ

Analiza ryzyka zanieczyszczeń elementarnych w produktach leczniczych wg ICH Q3

Zanieczyszczenia elementarne w produktach leczniczych mogą pochodzić z kilku źródeł: mogą być pozostałością katalizatora, który został dodany celowo w syntezie produktu lub mogą występować jako zanieczyszczenia (np. poprzez interakcje z urządzeniami i wyposażeniem lub będąc obecne w składnikach produktu leczniczego). .

 

Analiza trendów mikrobiologicznych i działania korygująco-zapobiegawcze CAPA (ang. Corrective And Preventive Action)

Branże produkcyjne bazujące na naukach przyrodniczych, do których można zaliczyć przemysły farmaceutyczny i spożywczy generują dużą liczbę danych informacyjnych z laboratoriów kontroli jakości. Te cenne informacje pochodzące z analiz chemicznych, mikrobiologicznych i fizycznych próbek surowców i wyrobów gotowych są wykorzystywane do korygowania błędów i prognozowania działań mających na celu utrzymanie wymaganej jakości wyrobów.

 
TECHNIKI I METODY

Mikrobiologiczne metody oznaczania aktywności antybiotyków

Jednym z najważniejszych parametrów jakości produktów leczniczych zawierających antybiotyki jest oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej metodami mikrobiologicznymi, czyli określenie zawartości substancji czynnej w 1 mg preparatu wyrażana jest w μg lub jednostkach aktywności.

 

Jakość obserwacji mikroskopowych w funkcji czasu trawienia z zastosowaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej

Trawienie chemiczne będąc procesem polegającym na zmianie charakterystyki topograficznej powierzchni materiału jest powszechnie stosowane w szerokim zakresie zastosowań.

TECHNIKI I METODY

Kalibracja i adiustacja instrumentów DSC (Cz. 1)

Do wzorcowania kalorymetrów DSC wymagane są certyfikowane materiały referencyjne, takie jak ind (In) lub cynk (Zn). Do adiustacji DSC można również używać niecertyfikowanych materiałów referencyjnych. W tym artykule przedstawiamy materiały, które są najbardziej odpowiednie do wzorcowania i adiustacji kalorymetrów DSC oraz podajemy kilka wskazówek dotyczących przygotowywania próbek.

 

Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków – przegląd literaturowy (Cz. I)

Artykuł jest zmodyfikowaną wersją tekstu „Metody badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków – przegląd literaturowy” zamieszczonego w periodyku „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (tom 68, numer 3, str. 475-487). Autor dodał aktualne normy (polskie i zagraniczne) związane z badaniem powietrza oraz wprowadził inne poprawki formalne.

 

Optyczna spektroskopia podczerwieni cienkich warstw FTIR – podstawy identyfikacji widm poliazometin

Optyczna spektroskopia podczerwieni (ang. Optical Infrared Spectroscopy) to transmisyjna lub odbiciowa optyczna technika pomiarowa stosowana w celu pomiaru transmisji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu podczerwieni, po przejściu przez badaną próbkę, czyli określenia jaka część promieniowania kierowanego na próbkę została pochłonięta.

 

KONFERENCJE

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratoryjnej

Druga tura XXVI Sympozjum odbyła się w Zakopanem w dniach 6-8 września 2021 r. Pomimo ograniczeń pandemicznych wzięło w nim udział 115 uczestników.

autor: redakcja str. 54

 

APARATURA

  • Wzorcowanie pipet
  • Zawory z separacją mediów VYKA/VYKB/VZDB
  • Ważenie godne zaufania to wiarygodne wyniki
  • Procedury zdalnej analizy termicznej wspierane przez kompleksowe oprogramowanie
  • Spektroskopia Ramana in situ pozwala lepiej zrozumieć procesy

autor: Redakcja str. 55

 

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – za pomocą formularza

 

[wersja drukowana / wersja elektroniczna]

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij