4/2021 – IV kwartał

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – formularz tutaj:
 
 
BADANIA

Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków – przegląd literaturowy (Cz. II)

W artykule przedstawiono podstawowe metody poboru i badań bioaerozolu emitowanego do atmosfery w otoczeniu oczyszczalni ścieków. Zwrócono uwagę na przegląd literatury (ponad 100 pozycji), w której cytowane są liczne prace dotyczące mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie i w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

 

Dokładne znaczenie pojęć i sposoby wyznaczania

Woda jest często niepożądanym składnikiem polimerów, substancji farmaceutycznych i produktów spożywczych. Zbyt duża zawartość wody skraca czas przydatności do spożycia ryżu, utrudnia przetwarzanie w produkcji farmaceutycznej (przykładowo formowanie tabletek) i może powodować problemy z jakością produktów z tworzyw sztucznych. W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest wyznaczanie zawartości wody w różnych rodzajach materiałów. Oprócz pojęcia „zawartość wody” często można spotkać się także z pojęciami „zawartość wilgoci” i „strata po suszeniu”. W tym artykule (część 1) zajmiemy się omówieniem znaczenia podanych terminów oraz niektórych technik wyznaczania wspomnianych wielkości.

Analiza wody z Rabe cz. III

Skromnym zdaniem autorów tej pracy, woda z ODWIERTU Rabe 1 ze względu na zawartość arsenu; 24 μg · dm-3 nie nadaje się do spożycia – MZ 10 μg · dm-3, ale nadaje się do kuracji pitnych – MZ 50 μg · dm-3 jako woda uzdrowiskowa. Ze względu na niskie stężenie metali ciężkich, w tym rtęci woda nadaje się do picia – część II. Jednocześnie jest ona 0,48% szczawą, która spełnia kryterium farmakodynamiczne „wody swoistej leczniczej borowej”, oraz kryterium „naturalnej wody mineralnej z zawartością chlorku sodu” (solanka). Woda z odwiertu zawiera żelazo, przez co można ją nazwać szczawą żelazowo-arsenową. Dodatkowo wykryto organoleptycznie siarkowodór oraz analitycznie (AGH) wodorowęglany o dużym stężeniu, co czyni ją ostatecznie cenną wodą leczniczą przeznaczoną do krenoterapii.

 
TECHNOLOGIE

Przemysłowe technologie rozdmuchu materiałów polimerowych

Produkcja filmu polietylenowego metoda wytłaczania z rozdmuchem.

 
TECHNIKI I METODY

Metoda melt-spinning w wytwarzaniu amorficznych stopów aluminium

Stopy metali o strukturze amorficznej, nazywane również szkłami metalicznymi, charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, twardością, odpornością na pękanie, wytrzymałością zmęczeniową, odpornością na zużycie oraz odpornością na korozję.

 
WODA

Formy azotu w wodach powierzchniowych

Śródlądowe wody powierzchniowe ze względu na podłoże geologiczne, geograficzne, wielkość, ruch wody, jej właściwości fizyczne i chemiczne oraz życie biologiczne należą do bardzo zróżnicowanych środowisk przyrodniczych.

 
LAB STORY

Próby klasyfikacji wyrobów medycznych

Wyroby medyczne (ang. Medical devices) definiuje się, jako narzędzia, przyrządy, urządzenia, a nawet oprogramowania służące do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania i łagodzenia skutków urazów bądź upośledzeń. Przyrząd lub materiał może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innym.

 

Pharma & Cosmetic Industry Days 2021 już za nami

O tym, jak ważny jest kontakt pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży doskonale wiedzą producenci i dostawcy, którzy spotkali się podczas drugiej edycji targów PCI Days w warszawskim Centrum EXPO XXI. 8 i 9 września uwaga ponad 1200 odwiedzających skupiła się wokół 100 firm prezentujących swoje usługi i produkty.

 

Sprawozdanie z XIV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

W dniach 20-22 września 2021 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XIV KSD), organizowane przez Wydział Chemii UMK w Toruniu.

 

Światowy Dzień Akredytacji 2021

9 czerwca świętujemy World Accreditation Day – Światowy Dzień Akredytacji, w tym roku pod hasłem: „Akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju”. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy, a koordynatorami obchodów są ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperatiom i IAF – International Accreditation Forum.

NORMY I PARAGRAFY

Zabezpieczenie pracodawcy w relacjach z pracownikiem

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji. Umowy te mają na celu zabezpieczenie pracodawcy przed sytuacjami, w których pracownik podjąłby działalność analogiczną do prowadzonej przez pracodawcę.

 
APARATURA
  • Suplementy diety zgodne z przepisami dzięki miareczkowaniu turbidymetrycznemu
  • Wagi analityczne Excellence – prawidłowe wyniki za każdym razem
  • Mikroskopia w czasie rzeczywistym rzuca światło na ukryte mechanizmy krystalizacji

autor: Redakcja str. 54

 

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – za pomocą formularza

 

[wersja drukowana / wersja elektroniczna] – cena jednego egzemplarza archiwalnego wynosi 30,24 zł (w tym 8% VAT).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij