1/2021 – I kwartał

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – formularz tutaj:
 
 
WODA

Niezwykłe właściwości zwykłej wody

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Wodę pijemy, myjemy się nią, pływamy po niej, podlewamy nią pola, gasimy pożary, wykorzystujemy praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i techniki. Czego tylko z nią nie robimy. Nie ma co ukrywać, nawet rozpędzamy nią manifestantów i, co dotyczy niektórych wariatów, skaczemy do wody z mostu, żegnając się z życiem. Woda może być bardzo groźna dla ludzi, co udowodniło niedawne tsunami w Oceanie Indyjskim. Woda jest niezbędnym warunkiem istnienia ludzkości. Jest jednocześnie świadkiem i aktywnym uczestnikiem wszystkich naszych osiągnięć i niepowodzeń. Jednak jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie, oprócz skąpych wiadomości zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści?

 

Metodyka badań jako przykład planowania eksperymentu

W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty badań podstawowych będą przedstawione w drugiej części artykułu.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, który decyduje o istnieniu życia biologicznego na Ziemi. Ze względu na swoje właściwości odgrywa ogromną rolę w środowisku.

Rola składników mineralnych rozpuszczonych w wodzie pitnej na organizm człowieka

Woda w organizmie człowieka jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, który przenosi składniki odżywcze z jedzenia do komórek organizmu i przyczynia się do wydalania z nich produktów przemiany materii, w tym związków toksycznych. Związki takie tworzą się między innymi w mięśniach podczas intensywnego wysiłku [12]. Woda przenosi również inne substancje (hormony, enzymy) i reguluje temperaturę ciała.

Podstawowe akty prawne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Podstawy i unormowania prawne

 
 
JAKOŚĆ BADAŃ

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dobra Praktyka Laboratoryjna, w skrócie DPL (ang. GLP – Good Laboratory Practice) to system jakości oparty na wielu normach i procedurach gwarantujący odpowiednią jakość badań.

 
 
TECHNIKI I METODY

Mikrobiologiczne metody oznaczania aktywności antybiotyków

Jednym z najważniejszych parametrów jakości produktów leczniczych zawierających antybiotyki jest oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej metodami mikrobiologicznymi, czyli określenie zawartości substancji czynnej w 1 mg preparatu wyrażana jest w μg lub jednostkach aktywności.

Symulacja własności termicznych dyszy z wykorzystaniem oprogramowania Solidworks Flow Simulations

Kształtowanie własności materiałów jest procesem wymagającym weryfikacji, wykonywanej zazwyczaj podczas prób obciążenia elementu badanego w zadanych warunkach przez oddziaływanie na materiał bądź konstrukcję niszczącymi lub nieniszczącymi metodami badań.

BADANIA

Charakterystyka warstw osadzonych metodą sitodruku

Sitodruk to jedną z najstarszych technik drukarskich: na Dalekim Wschodzie stosowaną jest już od tysięcy lat. Mimo że rozwój technologii umożliwił znaczne usprawnienie tej metody, to jej główne założenie pozostają niezmienne.

NORMY I PARAGRAFY

Co nowego w prawie pracy – najważniejsze zmiany

Rok 2020 obfitował w wydarzenia, które wywarły wpływ na rynek pracy oraz obrót prawny w ogóle. Pandemia COVID-19, wstrząsnęła gospodarką na całym świecie. Skutki pandemii dotknęły niemalże każdą dziedzinę gospodarki. Wymusiło to na pracodawcach konieczność dostosowania się do nowych realiów oraz odpowiednie zmiany w organizacji pracy. W treści artykułu zostaną opisane najważniejsze zmiany w prawie pracy, które zostały wdrożone w 2020 i 2021 r.

 
 

autor: redakcja str. 62

 

APARATURA

  • Czujnik specjalny do wiarygodnych pomiarów pH sera
  • Kupując spektrometr iskrowy…
  • Spektrofotometryczne testy wody – nowy uchwyt do probówek i nowe metody
  • Pomiary pH czystej wody – szybsze wyniki dzięki udoskonalonej konstrukcji

autor: redakcja str. 64

 

Zapraszamy do zakupu numeru archiwalnego – za pomocą formularza

 

[wersja drukowana / wersja elektroniczna]

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij