Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem pieca muflowego laboratoryjnego

Dane organizatora CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6
Tel. 32 756 52 96
Fax. 32 756 52 96
E-mail info@clpb.pl
WWW www.clpb.pl/
Województwo śląskie
Powiat Jastrzębie-Zdrój
Treść zamówienia Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem pieca muflowego laboratoryjnego do oznaczania popiołów i części lotnych, w węglu i koksie oraz szkoleni…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem pieca muflowego laboratoryjnego do oznaczania popiołów i części lotnych, w węglu i koksie oraz szkoleniem pracowników z zakresu jego użytkowania.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=clpb.pl_1695730738644
LINK do SIWZ http://www.clpb.pl/przetargi/zapytania-o-cene
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 6 tygodni od daty wystawienia zamówienia/podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6

2023-10-02

Sposób składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O., RYBNICKA 6, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania pieca zostanie przeprowadzone w terminie ustalonym przez Strony.
5. Wymagania: 1) Oznaczanie popiołu w węglu i koksie wg norm PN-80/G-04512/Az:2002, PN-ISO 1171:2002. 2) Oznaczanie części lotnych w węglu i koksie wg norm PN-G-04516:1998, ISO 562:2010.
3) Temperatura znamionowa 11OOstopn.C.
4) Pojemność cieplna pieca powinna gwarantować powrót do temperatury: – 900stopn.C ± 5stopn.C w ciągu 4 minut od momentu włożenia zimnego tygla z podstawką; – 850stopn.C± 15stopn.C w ciągu 3-4 minut od momentu włożenia zimnych tygli z podstawką. 5) Wymuszony przepływ powietrza przez komorę umożliwiający 5-10-krotną wymianę powietrza w ciągu minuty. 6) Regulacja przepływu powietrza przez komorę, rotametr. 7) Odpowietrzenie komory, otwór w tylnej ścianie komory grzewczej. 8) Otwór w piecu umożliwiający pomiar temperatury pod podstawką do tygli. 9) Regulator-programator temperatury mikroprocesorowy. 10) Funkcja pracy ciągłej. 11) Napięcie zasilania 230 V, 50Hz. 12) Pobór mocy Pmax 3,6 kVA. 13) Komora robocza 110(wys.) x 170(szer.) x 360(gł.) mm. 14) Wymiary zewnętrzne pieca 700(wys.) x 460(szer.) x 670(gł.) mm. 6. Dokumenty, które należy dostarczyć wraz z dostawa urządzenia (dokumentacja wymagana w języku polskim): 1) Karta gwarancyjna. 2) Instrukcja obsługi. 3) Protokół odbioru. 7. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
8. Termin i miejsce składania ofert: Mie’sce składania ofert: ofertę należy złożyć na adres e-mail zoc@clpb.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: do dnia 02.10.2023 r. godz. 12.00. 9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 6 tygodni od daty wystawienia zamówienia/podpisania umowy.10. Preferowany termin płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Ofertę można sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania o cenę lub w innej formie z zastrzeżeniem, że oferta zawierać bedzie informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.
> Dokumenty, które należy dołączyć do składanej oferty (dokumentacja wymagana w języku polskim): 1) Instrukcja obsługi.
12. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od daty jej wystawienia.
13. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* składania ofert częściowych i wariantowych. 14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia nie później niż do 29.09.2023 r. do godz. 12.00 jeżeli pytania wptyna po upływie wyżej wymienionego terminu lub dotyczą wcześniej udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie ma obowiązku udzielać kolejnych i może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Adres e-mail do kontaktu: zoc@clpb.pl 15. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Regulamin dostępny jest dla Wykonawców w siedzibie CLP-B Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.clpb.pl.
Załącznik: 1. Formularz ofertowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij