Dostawa elementów optomechanicznych

Dane organizatora INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2
Tel. 71 343 50 21
Fax. 71 344 10 29
E-mail intibs@int.pan.wroc.pl
WWW www.intibs.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dla INTiBS PAN we Wrocławiu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=intibs.ezamawiajacy.pl_1695404020106
LINK do SIWZ http://intibs.ezamawiajacy.pl/pn/intibs/demand/notice/public/106751/details
CPV 38.60.00.00
Osoba do kontaktu Patrycja Dwojak, tel. 71 39 54 127, email: dzial zakupow@intibs.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2

2023-10-02

Sposób składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU, OKÓLNA 2, 50-422 WROCŁAW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
we Wrocławiu
Adres Instytutu: ul. Okólna 2,50422 Wrocław
Tel.: +48 71 343 50 21, Fax: +48 7134410 29
E-mail: intibs@intibs.pl I Internet: www.intibs.pl
Znak postępowania: DZ.262.764.2023/PD
Wrocław, 22.09.2023 r.
Zapytanie ofertowe
na dostawę elementów optomechanicznych Thorlabs dla INTiBS PAN we Wrocławiu
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,
NIP: 8960007258, REGON: 000326109
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą PZP na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) i stanowi zamówienie na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, na podstawie paragrafu § 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie nr 3/02/2021 Dyrektora INTiBS PAN we Wrocławiu z dn. 18.02.2021 r.) tj. w trybie publicznego zapytania ofertowego.
UWAGA:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokonana wyboru oferty najkorzystniejszej (na podstawie opisanych kryteriów oceny ofert), a następnie przeprowadzi badanie i ocenę tej oferty. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów nie podlega odrzuceniu i czy spełnia warunki/wymogi udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie odrzucona, wówczas Zamawiający dokona badania i oceny oferty kolejnej po ofercie najkorzystniejszej.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dla
INTiBS PAN we Wrocławiu, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p»,u.r,c.. ■ I
Rozwoju fitegoiainego
L.p. Kod producenta Opis Ilość
1. AC254-030-AB-ML f = 30.0 mm, 01 Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 400 – 1100 nm 1
2. AC254-050-AB-ML f = 50.0 mm, 01 Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 400 – 1100 nm 1
3. AC254-100-AB-ML f = 100.0 mm, 01 Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 400 – 1100 nm 1
4. AD11F SM1-Threaded Adapter for 011 mm, >0.35 (8.9 mm) Long Cylindrical Components 2
5. AD127F SM1-Threaded Adapter for 01/2 (012.7 mm), >0.35 (8.9 mm) Long Cylindrical Components 1
6. AD12F SM1-Threaded Adapter for 012 mm, >0.35 (8.9 mm) Long Cylindrical Components 2
7. AD8F SM1-Threaded Adapter for 08 mm, >0.35 (8.9 mm) Long Cylindrical Components 1
8. AD9F SM1-Threaded Adapter for 09 mm, >0.35 (8.9 mm) Long Cylindrical Components 1
9. AV6/M 045.0 mm Sorbothane Feet, Internal M6 Mounting Thread, 4 Pieces 2
10. BA1/M-P5 Mounting Base, 25 mm x 75 mm x 10 mm, 5 Pack 6
11. BA1S/M-P5 Mounting Base, 25 mm x 58 mm x 10 mm, 5 Pack 5
12. BA2/M-P5 Mounting Base, 50 mm x 75 mm x 10 mm, 5 Pack 8
13. BD-1/16 1/16 Balldriver 1
14. C105TMD f= 5.5 mm, NA = 0.6, WD = 2.0 mm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated 1
15. C2A Swivel Coupler, 4 Pack 1
16. C560TMD f = 13.86 mm, NA = 0.2, WD = 11.7 mm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated 1
17. CAPM Black Rubber Dust Caps for 03.2 mm Ferrules, 10 Pack 3
18. CL5A-P5 Table Clamp, L-Shape, Rounded Lip, 5 Pack 5
19. CL5-P5 Table Clamp, L-Shape, 5 Pack 1
20. CM254-050-F01 01 UV-Enhanced Al-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm 2
21. CM254-075-F01 01 UV-Enhanced Al-Coated Concave Mirror, f = 75.0 mm 2
22. CM254-100-F01 01 UV-Enhanced Al-Coated Concave Mirror, f = 100.0 mm 2
23. CM254-200-F01 01 UV-Enhanced Al-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm 2
24. CP33/M SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.35 Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap 4
25. CP35/M 30 mm Cage Plate with 01 Double Bore, M4 Tap 4
26. CXY1A 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount for 01 Optics 2
27. DG10-600-MD 01, SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit 1
28. EDU-VS1/M Post-Mountable White Polystyrene Viewing Screen, 150 mm x 150 mm 2
29. EDU-VS2/M Post-Mountable White Polystyrene Viewing Screen, 75 mm x 75 mm 1
30. ER05-P4 Cage Assembly Rod, 1/2 Long, 06 mm, 4 Pack 2
31. ER1-P4 Cage Assembly Rod, 1 Long, 06 mm, 4 Pack 4
32. ER3-P4 Cage Assembly Rod, 3 Long, 06 mm, 4 Pack 2
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p^iu.r,c.. ■ I
So/wojt fitegoiainego
33. ER4E Engraved Cage Assembly Rod, 4 Long, 06 mm, Qty. 1 2
34. ER90C 90 Degree T Extension, Qty. 1 12
35. ERSCB-P4 Rod Adapter for 06 mm ER Rods, L = 0.27, 4 Pack 1
36. FB1200-10 01 Bandpass Filter, CWL = 1200 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm 1
37. FB410-10 01 Bandpass Filter, CWL = 410 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm 1
38. FB780-10 01 Bandpass Filter, CWL = 780 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm 1
39. FESH0950 025.0 mm Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 950 nm 1
40. FOFMS/M-UV In-Line Multimode Fiber Optic Filter Mount, 250 nm – 450 nm 1
41. HW-KIT6/M Metric Screw Thread Adapter Kit 2
42. ID25Z/M Mounted Zero-Aperture Iris, 025.0 mm Max Aperture, TR75/M Post 4
43. KM100 Kinematic Mirror Mount 4
44. KM100C Kinematic Mount for up to 1.3 (33 mm) Tall Rectangular Optics, Right Handed 1
45. KM100CL Kinematic Mount for up to 1.3 (33 mm) Tall Rectangular Optics, Left Handed 1
46. KT01 Storage Box for Mounted 01 (25 mm) Round Optics (Max. Capacity: 10) 1
47. L490/M 7 x 4 Lab Jack, 2.26 Vertical Travel, 75 lbs Load Capacity, M6 Taps 1
48. LA1131-ML 01 N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 50 mm, Uncoated 12
49. LA1708-ML 01 N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 200 mm, Uncoated 5
50. LA5714 01 CaF2 Plano-Convex Lens, f = 200 mm, Uncoated 1
51. LA5817 01 CaF2 Plano-Convex Lens, f = 100 mm, Uncoated 1
52. LA9280-E3 01/2 Ge Plano-Convex Lens, f = 40 mm, AR-Coated: 7-12 pm 1
53. LG11A Laser Safety Glasses, Clear Lenses, 75% Visible Light Transmission, Comfort Style 2
54. LMR05/M Lens Mount with Retaining Ring for 01/2 Optics, M4 Tap 2
55. LMR05/M-P5 Lens Mount with Retaining Ring for 01/2 Optics, M4 Tap, 5 Pack 2
56. LMR1/M-P5 Lens Mount with Retaining Ring for 01 Optics, M4 Tap, 5 Pack 3
57. NDL-25S-2 Step Variable ND Filter, 25 mm x 100 mm, OD: 0.3 – 2.0 1
58. NEK01 Box with 10 Absorptive 025 mm ND Filters, SM1-Mounted, 400 – 650 nm 1
59. OT1 Objective Lens Turret, 4 RMS-Threaded Objective Ports 1
60. P1K 01 Mounted Pinhole, 1 +0.25 / -0.10 pm Pinhole Diameter, Stainless Steel 1
61. P20K 01 Mounted Pinhole, 20 ± 2 pm Pinhole Diameter, Stainless Steel 1
62. P2-405B-PCSMA-1 Single Mode Patch Cable, 405 – 532 nm, FC/PC to SMA, 03 mm Jacket, 1 m Long 1
63. P2-630A-PCSMA-1 Single Mode Patch Cable, 633 – 780 nm, FC/PC to SMA, 03 mm Jacket, 1 m Long 1
64. P2-780A-PCSMA-1 Single Mode Patch Cable, 780 – 970 nm, FC/PC to SMA, 1 m Long 1
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p^iu.r,c.. ■ I
So/wojt fitegoiainego
65. P50K 01 Mounted Pinhole, 50 ± 3 pm Pinhole Diameter, Stainless Steel 1
66. P5K 01 Mounted Pinhole, 5 ± 1 pm Pinhole Diameter, Stainless Steel 1
67. PF10-03-F01 01 UV-Enhanced Aluminum Mirror 6
68. PF10-03-M01 01 Protected Gold Mirror 4
69. PH100/M-P5 012.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=100 mm, 5 Pack 5
70. PH20/M-P5 012.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=20 mm, 5 Pack 2
71. PH30/M-P5 012.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=30 mm 1
72. PH40/M-P5 012.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=40 mm, 5 Pack 4
73. PH75/M-P5 012.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=75 mm, 5 Pack 12
74. PJ301/M Centered Mounting Post Joist, M4 Mounting Hardwar 1
75. PM103 Photodiode Power and Pyroelectric Energy Sensor Interface with USB, RS232, UART, and Analog Operation 1
76. PMTR/M Component Clamp for 01/2 Posts, M6 Taps 2
77. PR01/M High-Precision Rotation Stage, M6 and M4 Taps 1
78. PS859 N-SF11 Equilateral Dispersive Prism, 20 mm 1
79. QRC1A Drop-In 30 mm Cage Mount, Spring-Loaded Clamp, 0.30 Thick, 2 Retaining Rings 5
80. R1L1S5P 20 mm Stage Micrometer with 100 pm Divisions, 1 x 1, Soda Lime Glass 1
81. RA135/M Left-Handed 45stopn. Angle Clamp for 01/2 Posts 4
82. RA45/M RA45/M-P5 – Right-Handed 45stopn. Angle Clamp 1
83. RA90/M-P5 Right-Angle Clamp for 01/2 Posts, 5 mm Hex, 5 Pack 2
84. S130VC Slim Photodiode Power Sensor, UV-Extended Si, 200 – 1100 nm, 50 mW 1
85. S1TM09 SM1 to M9 x 0.5 Lens Cell Adapter 2
86. S200ULK 01/2 Unmounted Slit, 200 ± 4 pm Wide, 10 mm Long 1
87. S30ULK 01/2 Unmounted Slit, 30 ± 2 pm Wide, 10 mm Long 1
88. S50ULK 01/2 Unmounted Slit, 50 ± 3 pm Wide, 10 mm Long 1
89. SD1 1/4 (M6) to #8 (M4) Counterbore Adapter Ring, 10 Pack 1
90. SH25S050 1/4 -20 Stainless Steel Cap Screw, 1/2 Long, 25 Pack 1
91. SH4MS08 M4 x 0.7 Stainless Steel Cap Screw, 8 mm Long, 50 Pack 1
92. SH6MS16 M6 screw x 16 thread 4
93. SH6MS25 M6 screw x 25 thread 4
94. SH8S031 8-32 Stainless Steel Cap Screws, 5/16 Long, 50 Pack 1
95. SH8S0625 8-32 Stainless Steel Cap Screws, 5/8 Long, 50 Pack 1
96. SI100 Shearing Interferometer with a 5-10 mm Beam Diameter Shear Plate 1
97. SICPSM1 30 mm Cage System Adapter for Shearing Interferometers with SM1-Threaded Viewing Port 1
98. SLH1/M Microscope Slide Spring Clips, M4 Thread, Qty: 2 1
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p^iwr,c., ■ I
So/wojt fitegoiainego
99. SM05SMA SMA Fiber Adapter Plate with External SM05 (0.535 -40) Threads 12
100. SM1A10Z Adapter with External SM1 Threads and Internal C-Mount Threads, 9.1 mm Spacer 2
101. SM1A29 SM1 Thread Adapter for Slim Photodiode Sensors 1
102. SM1A39 Adapter with External C-Mount Threads and External SM1 Threads, 3.2 mm Spacer 2
103. SM1A9 Adapter with External C-Mount Threads and Internal SM1 Threads, 4.4 mm Spacer 2
104. SM1L03-P5 SM1 Lens Tube, 0.30 Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack 4
105. SM1M05 SM1 Lens Tube Without External Threads, 1/2 Long, Two Retaining Rings Included 7
106. SM1M10 SM1 Lens Tube Without External Threads, 1 Long, Two Retaining Rings Included 5
107. SM1SMA SMA Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035 -40) Threads 4
108. SM1ZA Z-Axis Translation Mount, 30 mm Cage Compatible 2
109. SPW501 Spanner Wrench for 01/2 Posts and 01 Posts 2
110. SPW602 Spanner Wrench for SM1-Threaded Retaining Rings, Graduated Scale with 0.02 (0.5 mm) Increments, Length = 3.88 1
111. SWC/M-P5 Rotating Clamp for 01/2 Posts, 360stopn. Continuously Adjustable, 5 mm Hex, 5 Pack 1
112. TPS4 8 x 6 (203 mm x 152 mm) Straight Laser Safety Screen 3
113. TPS5 12 x 12 (305 mm x 305 mm) Straight Laser Safety Screen 8
114. TPSM2/M Magnetic Laser Safety Screen, 300 mm x 75 mm, Metric Engraving 3
115. TR100/M-P5 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 5 Pack 3
116. TR20/M 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 20 mm 2
117. TR20/M-P5 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 20 mm, 5 Pack 2
118. TR200/M 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 200 mm 2
119. TR250/M Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 250 mm 2
120. TR30/M 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm 2
121. TR30/M-P5 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm, 5 Pack 3
122. TR300/M 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 300 mm 2
123. TR50P/M 01/2 Manual Linear Positioner, M6 Tap 2
124. TR75/M-P5 012.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm, 5 Pack 5
125. TRK05 Anti-Rotation Alignment Key for TR Series Posts 8
126. VA100CP/M 30 mm Cage System Adjustable Slit, M4 Tap, Metric Micrometer 1
127. VRC2 VIS/IR Detector Card, 400 – 640 nm, 800 – 1700 nm 3
128. VRC2D1 01 Visible and IR Alignment Disk (400 – 640, 800 – 1700 nm) 2
129. VRC4 IR Detector Card, 790 – 840 nm, 870 – 1070 nm, 1500 – 1590 nm 2
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p^iwr,c., ■ I
So/wojt fitegoiainego
130. VRC4CPT 30 mm Cage System Alignment Plate with IR Disk (790 – 840 nm, 870 – 1070 nm, 1500 – 1590 nm) 1
131. W25S050 1/4 Washer, M6 Compatible, Stainless Steel, 100 Pack 1
132. XF100/M One-Axis 100 mm Translation Mount for 12.7 mm – 126.2 mm Rectangular Optics, M4 Taps 1
133. XYT1/M XY Stage with 01 Hole, 13 mm Travel, Metric Taps 1
Kod CPV: 38600000-1 Przyrządy optyczne
2. Dostarczone Produkty mają być fabrycznie nowe, pochodzące z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawne.
3. Termin gwarancji na dostarczone Produkty: 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty zakupu, przechowywania i dostawy przedmiotu zamówienia, transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem, a ponadto wszelkie inne koszty, w tym opłaty celne i graniczne, niewymienione w niniejszym punkcie, a konieczne do realizacji zamówienia, obciążają Wykonawcę.
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny termin dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena całkowita brutto – 100%
Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób: Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
C = ————- x W
Cb
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium Cena całkowita brutto
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto w zbiorze ofert podlegających ocenie
Cb – cena ofertowa brutto ocenianej oferty
W – waga kryterium = 100
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…peiwr.c.. ■ I
Rozwoju fitegoiainego
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Sposób i termin płatności:
1. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia po podpisaniu protokołu odbioru, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Należność zostanie uregulowana przelewem bankowym na wskazany na fakturze nr konta Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 8960007258.
7. Informacja o sposobie komunikacji:
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://intibs.ezamawiaiacv.Dl. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek Wiadomości kierujący do modułu korespondencji.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Patrycja Dwojak, tel. 71 39 54 127, email: dzial zakupow@intibs.pl.
3. Wszelkie pytania należy kierować poprzez Platformę zakupową: httpsy/intibs.ezamawiaiacy.pl.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: httpsy/intibs.ezamawiaiacy.pl w terminie do dnia 02.10.2023 r. do godz. 09.00.
2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informacje o ilości ofert i cenach Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego wniosek.
9. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca składa ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty na Platformie zakupowej
b) dodanie w sekcji Przygotowanie oferty w podsekcji Dokumenty do oferty wszystkich dokumentów (załączników) określonych w pkt 10 ppkt 1 niniejszego Zapytania ofertowego, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby umocowane – czynności dodawania dokumentów (załączników) realizowane są poprzez wybranie polecenia Przeciągnij
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Rzeczpospolita
Polska
Unia Europejska I
r.c.. ■ I
So/wojt fitegoiainego
tutaj lub Wybierz plik z dysku i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy Oferta została złożona oraz wygenerowany raport złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji Historia zmian pobierając odpowiedni plik na komputer. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
UWAGA: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią (w tym ceną) podaną przez Wykonawców w wypełnionym na Platformie Formularzu Oferty, a treścią składanego przez Wykonawców Formularza ofertowego, stanowiącego właściwą treść oferty, za wiążącą uznaje się treść (w tym cenę) Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone.
3. Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Rejestrze Handlowym lub innym dokumencie właściwym dla organizacji firmy lub przez pełnomocnika.
5. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. W każdym czasie do upływu terminu składania ofert Wykonawca może zmienić złożoną już ofertę, wycofując ją i składając nową ofertę.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez wycofanie oferty.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w walucie innej niż złoty polski (PLN).
12. Cenę ofertową należy podać w pkt 1 Formularza ofertowego (wzór – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego) w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Zasadę zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza; przy zaokrąglaniu – kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza) stosuje się do wszystkich wyliczeń w formularzu ofertowym.
14. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji umowy.
15. Cena ofertowa obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
16. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniach, jako podstawę do ich poprawienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana została cena netto.
17. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Rzeczpospolita
Polska
Unia Europejska I
r.c.. ■ I
So/wojt fitegoiainego
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
18. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.
10. Wymagane dokumenty:
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony oraz podpisany Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego),
b) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2. W przypadku niedołączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt 1 lit. b) powyżej, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ww. dokumentów.
3. Niezłożenie w terminie składania ofert podpisanego Formularza ofertowego (wg Załącznika nr 1) lub brak uzupełnienia dokumentów wskazanych w pkt 2 powyżej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także złożenie dokumentów, z których wynika niespełnienie warunków udziału lub niespełnienie wymagań technicznych oferowanych produktów spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami niniejszego Zapytania.
11. Pozostałe informacje:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów.
3. Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
5. Oferty, które nie będą spełniały warunków/wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W szczególności oferty niekompletne, tj. niezawierające wszystkich wymaganych w Zapytaniu ofertowym dokumentów/oświadczeń, lub zawierające dokumenty/oświadczenia niepotwierdzające spełniania warunków/wymogów określonych w Zapytaniu, zostaną uznane za nieważne.
6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego Zapytania Ofertowego na każdym etapie w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej ważnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rorwój
Unia Europejska I
r…p^iwr,c., ■ I
Rozwoju fitegoiainego
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) Zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne skutki dla Zamawiającego,
e) Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,
g) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
7. O wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców odrębnym pismem.
8. Wykonawca akceptuje postanowienia zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie. Zamawiający uznaje, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy Wykonawca dwukrotnie nie dotrzyma terminu na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w Załączniku nr 3 do Projektu Umowy.
Elektronicznie
Mariusz podpisany przez
Mariusz Rafał Pypka
Rafał Pypka Data: 2023.09.22
14.10:30+02’00’
Podpis osoby upoważnionej
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy z załącznikami
Rzeczpospolita
Polska
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój
Unia Europejska I
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij