DOSTAWA- SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY

Dane organizatora TAURON WYTWARZANIE S.A.
43-603 JAWORZNO
PROMIENNA 51
Tel. 32 467 20 00
Fax. 32 467 21 02
E-mail tauron-wytwarzanie@tauron-wytwarzanie.pl
WWW www.tauron-wytwarzanie.pl
Województwo śląskie
Powiat Jaworzno
Treść zamówienia DOSTAWA- SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY DR1900

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA- SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY DR1900
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-11/PNP-S-TW-07342-2023.zip
LINK do SIWZ http://swoz.tauron.pl/platform/demand/notice/public/13031122/details
Wymagany termin realizacji zamówienia możliwie jak najkrótszy od daty udzielenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert TAURON WYTWARZANIE S.A.
43-603 JAWORZNO
PROMIENNA 51

2023-10-03

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę. Godzina: 00:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1 nazwa części: dostawa- spektrofotometr przenośny dr1900 cena – 100,00%
Uwagi Dane zamawiającego

Nazwa:
TAURON Wytwarzanie S.A.

Telefon:
572993008

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami:
Wioletta Krzemień

E-mail:
wioletta.krzemien@tauron-wytwarzanie.pl

Informacje o zamówieniu

Nazwa:
DOSTAWA- SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY DR1900

Numer:
PNP-S/TW/07342/2023

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Kategorie zakupowe:
Numer kategorii Nazwa kategorii
17.8. Wyposażenie laboratorium
Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza

Termin wykonania zamówienia:
możliwie jak najkrótszy od daty udzielenia zamówienia

Typ:
Proste

Tryb:
Z ogłoszeniem

Miejscowość zamawiającego:
Jaworzno

Informacja dotycząca wadium:
Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:
Część 1
Nazwa części: DOSTAWA- SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY DR1900
Cena – 100,00%

Dodatkowe informacje:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
SPEKTROFOTOMETR PRZENOŚNY DR1900 – 1 SZT
Towar musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, dostarczony w opakowaniach technicznie i zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju Towaru i sposobu przewozu.
Pozostałe informacje dotyczące opisu Przedmiotu Zamówienia wskazane są w Załączniku nr 2, w zakładce „Dokumenty zamówienia”.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu równoważnego.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty dotyczące zamówienia są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ) w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

2. Warunki ogólne:
– transport na bazie DDP wg Incoterms 2020: TAURON Wytwarzanie S.A.: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza.
– termin związania ofertą: nie krótszy niż 30 dni,
– warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
– termin realizacji: możliwie jak najkrótszy od daty udzielenia zamówienia,
– cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
– warunki gwarancji – co najmniej 12 m-cy.

3. Przygotowanie oferty:
– na Platformie Zakupowej Grupy TAURON w polu „cena netto” należy wpisać łączną wartość oferty (cena) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– informacje dodatkowe dotyczące treści złożonej oferty należy określić potwierdzeniem poprzez wybór
z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

4. Informacje dodatkowe:
a) informacje dotyczące Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce „Regulaminy i instrukcje”,
b) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@tauron.swoz.pl
c) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
d) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
e) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
f) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
5. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu (ogłoszeniu) oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij