Zakup analizatora laboratoryjnego

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ROGOWCU
97-400 BEŁCHATÓW
ŚW. BARBARY 3 ROGOWIEC
Tel. 44 737 30 00
Fax. 44 737 34 56
E-mail info.giekkwbb@gkpge.pl
WWW www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Bełchatów
Treść zamówienia Zakup analizatora laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup analizatora laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZK-KWB-05491-2023.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/76713/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Aneta Wdowiak
+48 44 737 7912 Aneta.Wdowiak@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30 tygodni od daty zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zasad i terminu realizacji, znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ROGOWCU
97-400 BEŁCHATÓW
ŚW. BARBARY 3 ROGOWIEC

2023-08-18

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów; Telefon do osoby kontaktowej: +48 44 737 7912; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Bełchatów; Kod pocztowy: 97-400; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Św. Barbary 3; Osoba kontaktowa: Aneta Wdowiak; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Aneta.Wdowiak@g Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7912
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Św. Barbary 3
Osoba kontaktowa:
Aneta Wdowiak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Aneta.Wdowiak@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup analizatora laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZK-KWB/05491/2023
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup analizatora laboratoryjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
Zgodnie z pkt 4.2. SWZ
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30 tygodni od daty zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zasad i terminu realizacji, znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Termin składania wniosków/ofert:
18-08-2023 14:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. Przesłanki wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami, zgodnie z pkt. 9 SWZ.
3. Miejsce oraz termin składania Ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym, zgodnie z pkt. 10 SWZ.
4. Kryteria oceny ofert i ich wagi, zgodnie z pkt. 12 SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
WPW.38404 Materiały laboratoryjne

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij