Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Nr sprawy: 164313/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Nr sprawy: 164313/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice Termin składania i otwarcia ofert: 1) Ofertę należy złożyć: za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności w terminie do dnia 22.08.2023r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2023r. o godz. 10:00 w Dziale Zarządzania Dostawami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice pokój nr 310Powstaje w kontekście projektu POWR.03.05.00-00-Z301/18 – Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-890-169541.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169541
CPV 42.12.30.00
Wymagania brak Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: • kopie stosownego pełnomocnictwa – w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii – firma, • w przypadku konsorcjum – prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę,
Osoba do kontaktu Monika Szerżyna
32 359 2457 monika.szerzyna@us.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-08
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2023-08-22

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Bankowa 12, 40-007 Katowice, : ; Osoby do kontaktu: Wioletta Gołuzd, tel.: 32 359-22-46, e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-08-09 – data publikacji, 2023-08-22 – termin składania ofert, 2023-08 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 1) kryterium – cena. waga kryterium – 100%. opis sposobu przyznawania punktów : cena – oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z swz oraz umową. zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 100 pkt.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z301/18 – Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
brak
Opis
Nr sprawy: 164313/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice Termin składania i otwarcia ofert: 1) Ofertę należy złożyć: za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności w terminie do dnia 22.08.2023r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2023r. o godz. 10:00 w Dziale Zarządzania Dostawami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice pokój nr 310
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij