ukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów, akcesoriów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WYDZIAŁ GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-089 WARSZAWA
ŻWIRKI I WIGURY 93
Tel. 22 55 40 000
Fax. 22 554 00 01
E-mail dziekanat.geol@uw.edu.pl
WWW www.geo.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów, akcesoriów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydzia…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów, akcesoriów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Geologii UW na 3 lata (14 części) Numer referencyjny: POUZ-361/60/2023/WGPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych, wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ (14 części).Zamawiający zastrzega, iż przedstawione ilości zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych we wszystkich 14 tabelach formularza cenowego są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennych bilansujących się pomiędzy ilościami określonymi w formularzu cenowym. Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 1 Część nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część I Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 1 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 2 Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część II Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 2 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 3 Część nr 3 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część III Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 3 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 4 Część nr 4 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część IV Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 4 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Rękawice ochronne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG Część nr 5 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część V: Rękawice ochronne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 1 Część nr 6 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część VI: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 1 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 2 Część nr 7 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część VII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 2 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 3 Część nr 8 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część VIII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 3 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 4 Część nr 9 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część IX: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 4 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 5 Część nr 10 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część X: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 5 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 1 Część nr 11 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część XI: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 1 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 2 Część nr 12 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część XII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 2 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 3 Część nr 13 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część XIII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 3 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 4 Część nr 14 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych Część XIV: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 4 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1681907561074
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-627c079f-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
CPV 18.13.00.00, 18.14.10.00, 19.52.00.00, 33.14.13.10, 33.19.25.00, 38.43.61.20, 38.43.61.50, 38.43.61.60, 38.43.65.00, 38.43.70.00, 38.43.71.00, 38.43.71.10, 38.43.71.20, 39.22.57.10, 39.22.62.10, 39…
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa TAKich warunkówIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa TAKich warunkówIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa TAKich warunkówIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Zgodnie ze wzorem umowy podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii PL5250011266 Żwirki i Wigury 93 Warszawa 02-089 Agnieszka Baczewska +48 225540018 a.baczewska@uw.edu.pl +48 225540001 https://www.uw.edu.pl/ https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 36
Miejsce i termin składania ofert WYDZIAŁ GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-089 WARSZAWA
ŻWIRKI I WIGURY 93

2023-05-22

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-627c079f-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-627c079f-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 077-232205
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5250011266
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury 93
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Baczewska
E-mail:
a.baczewska@uw.edu.pl
Tel.: +48 225540018
Faks: +48 225540001
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-627c079f-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-627c079f-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów, akcesoriów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Geologii UW na 3 lata (14 części)
Numer referencyjny: POUZ-361/60/2023/WG

II.1.2) Główny kod CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych, wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ (14 części).
Zamawiający zastrzega, iż przedstawione ilości zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych we wszystkich 14 tabelach formularza cenowego są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennych bilansujących się pomiędzy ilościami określonymi w formularzu cenowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436500 Mieszadła mechaniczne
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437100 Pipety
38437120 Stojaki na pipety
39299000 Wyroby szklane
39299100 Ampułki szklane
42122500 Pompy laboratoryjne i akcesoria
44212520 Szlify
44618310 Korki
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część I Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 1
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
42122500 Pompy laboratoryjne i akcesoria
44619100 Pudełka
44618100 Lekkie pojemniki
39225710 Butelki
39226210 Butle
38437110 Końcówki pipet
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część II Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 2
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część III Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 3
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
42955000 Części maszyn filtrujących

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część IV Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG 4
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rękawice ochronne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18141000 Rękawice robocze
18130000 Specjalna odzież robocza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część V: Rękawice ochronne dla Laboratoriów i Pracowni Naukowo -Dydaktycznych WG
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 1
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
44212520 Szlify
39299000 Wyroby szklane
33192500 Probówki
38437100 Pipety
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
38436160 Stojaki na probówki do wstrząsarek
44618310 Korki
44619100 Pudełka
44618100 Lekkie pojemniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część VI: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 1
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 2
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42943200 Łaźnie ultradźwiękowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część VII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 2
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 3
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
44619000 Inne pojemniki
44618100 Lekkie pojemniki
44619100 Pudełka
44512200 Szczypce

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część VIII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 3
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 4
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18130000 Specjalna odzież robocza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część IX: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 4
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 5
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44619100 Pudełka
44619000 Inne pojemniki
44618100 Lekkie pojemniki
44212520 Szlify
39299000 Wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część X: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Doktorantów WG 5
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 1
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437110 Końcówki pipet
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
39299000 Wyroby szklane
39225710 Butelki
39226210 Butle
33192500 Probówki
38437100 Pipety
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
38436120 Uchwyty na kolby Erlenmeyera do wstrząsarek
38436150 Stojaki na płytki Petriego do wstrząsarek
38436160 Stojaki na probówki do wstrząsarek
38437120 Stojaki na pipety
18141000 Rękawice robocze
33141310 Strzykawki
39299100 Ampułki szklane
42955000 Części maszyn filtrujących

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część XI: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 1
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 2
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
39299000 Wyroby szklane
39299100 Ampułki szklane
44212520 Szlify

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część XII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 2
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 3
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
39299000 Wyroby szklane
42943400 Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
44619000 Inne pojemniki
44618100 Lekkie pojemniki
44619100 Pudełka

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część XIII: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 3
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 4
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
39299000 Wyroby szklane
42943400 Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
44618100 Lekkie pojemniki
44619000 Inne pojemniki
44619100 Pudełka

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, Wydział Geologii, zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do celów naukowo–badawczych
Część XIV: Zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Geochemii i Geomikrobiologii Środowiska 4
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych określają Formularze cenowe do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji pojedynczej dostawy / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa TAKich warunków

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa TAKich warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa TAKich warunków

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie ze wzorem umowy podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wydział Geologii, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, pokój P071
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy, prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
077
2023
Następna aktualizacja:
20/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij