Zakup dozowników i pipet automatycznych

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ROGOWCU
97-400 BEŁCHATÓW
ŚW. BARBARY 3 ROGOWIEC
Tel. 44 737 30 00
Fax. 44 737 34 56
E-mail info.giekkwbb@gkpge.pl
WWW www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Bełchatów
Treść zamówienia Zakup dozowników i pipet automatycznych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup dozowników i pipet automatycznych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego BełchatówPrzedmiotem Zamówienia jest zakup dozowników i pipet automatycznych dla PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów szczegółowo wyszczególnionych w pkt 3.2. SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
Specyfikacja https://e-attachments24.com/pl-29a/pl29-POST-GEK-CSS-IZK-KWB-03130-2023.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/72102/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Sławomir Bednarski
+48 44 737 2574 Slawomir.Bednarski@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający sugeruje, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 6 tyg. od daty przesłania zamówienia. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do przedstawienia oferowanego terminu realizacji zamówienia w elektronicznym formularzu oferty.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ROGOWCU
97-400 BEŁCHATÓW
ŚW. BARBARY 3 ROGOWIEC

2023-04-25

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów; Telefon do osoby kontaktowej: +48 44 737 2574; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Bełchatów; Kod pocztowy: 97-400; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Św. Barbary 3; Osoba kontaktowa: Sławomir Bednarski; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Slawomir.B Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 2574
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Św. Barbary 3
Osoba kontaktowa:
Sławomir Bednarski
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Slawomir.Bednarski@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup dozowników i pipet automatycznych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZK-KWB/03130/2023
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Przedmiotem Zamówienia jest zakup dozowników i pipet automatycznych dla PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów szczegółowo wyszczególnionych w pkt 3.2. SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Rogowiec Magazyn: FM 008
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający sugeruje, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 6 tyg. od daty przesłania zamówienia. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do przedstawienia oferowanego terminu realizacji zamówienia w elektronicznym formularzu oferty.
Termin składania wniosków/ofert:
25-04-2023 12:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków, zgodnie z pkt 5 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami, zgodnie z pkt 9 SWZ.
3. Miejsce oraz termin składania Ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym, zgodnie z pkt 10 SWZ.
4. Kryteria oceny ofert i ich wagi, zgodnie z pkt 12 SWZ.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia
WPW.38404 Materiały laboratoryjne

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nei

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij