Przedmiot zakupu stanowi wykonanie infrastruktury gazów laboratoryjnych

Dane organizatora LOTOS LAB SP. Z O.O.
80-718 GDAŃSK
ELBLĄSKA 135
Tel. 58 326 43 00
Fax. 58 326 43 80
E-mail lotos@grupalotos.pl
WWW www.lotoslab.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Przedmiot zakupu stanowi wykonanie infrastruktury gazów laboratoryjnych na potrzeby instalacji wysokociśnieniowej i aparatury analitycznej j…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot zakupu stanowi wykonanie infrastruktury gazów laboratoryjnych na potrzeby instalacji wysokociśnieniowej i aparatury analitycznej jej towarzyszącej, której specyfikacja została zamieszczona w Załączniku 7 do Zapytania ofertowego oraz Załącznikach nr od 8 do 12. Zakup stanowi zadanie w Projekcie: “Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed przygotowaniem oferty niezbędne jest odbycie wizji lokalnej w siedzibie LOTOS Lab Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135. Celem umówienia terminu wizji proszę o kontakt z Panią Agatą Brzozowiec tel. nr: 505054118 lub z Panem Rafałem Wołodko tel. nr: 505050468.Powstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0266/16 – Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-77-140948.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140948
CPV 45.22.00.00
Wymagania Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności: a) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Konieczne odbycie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Jedynym sposobem porozumiewania się z Zamawiającym jest platforma zakupowa www.lotos.logintrade.net i za jej pośrednictwem należy przesyłać wszelkie pytania dot. niniejszego postępowania. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Złożenie kompletnej oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym
Osoba do kontaktu Agata Brzozowiec
505054118 agata.brzozowiec@lotoslab.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert LOTOS LAB SP. Z O.O.
80-718 GDAŃSK
ELBLĄSKA 135

2023-01-12

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: LOTOS Lab Sp. z o.o., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, : ; Osoby do kontaktu: Jolanta Zamolska, tel.: 505058752, e-mail: jolanta.zamolska@lotoslab.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-01-02 – data publikacji, 2023-01-12 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0266/16 – Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności: a) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy.
Opis
Przedmiot zakupu stanowi wykonanie infrastruktury gazów laboratoryjnych na potrzeby instalacji wysokociśnieniowej i aparatury analitycznej jej towarzyszącej, której specyfikacja została zamieszczona w Załączniku 7 do Zapytania ofertowego oraz Załącznikach nr od 8 do 12. Zakup stanowi zadanie w Projekcie: “Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed przygotowaniem oferty niezbędne jest odbycie wizji lokalnej w siedzibie LOTOS Lab Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135. Celem umówienia terminu wizji proszę o kontakt z Panią Agatą Brzozowiec tel. nr: 505054118 lub z Panem Rafałem Wołodko tel. nr: 505050468.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij