Lepkościomierz laboratoryjny obrotowy

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 27 01
Fax. 12 628 20 35
E-mail wiitch@chemia.pk.edu.pl
WWW www.chemia.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Lepkościomierz laboratoryjny obrotowy bez sprężynowy z programowalnym systemem termostatującym Peltiera (0stopn.C do +150stopn.C) do pomiaró…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Lepkościomierz laboratoryjny obrotowy bez sprężynowy z programowalnym systemem termostatującym Peltiera (0stopn.C do +150stopn.C) do pomiarów w geometrii stożek-płytka / płytka-płytka z elektronicznie sterowanym układem regulacji szczeliny, tryb pracy CSR.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1664261903002
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl
Osoba do kontaktu Maria Kurańska, 126282747, maria.kuranska@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 10 tygodni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-10-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej
Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
(nazwa i adres jednostki zamawiającej)
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Lepkościomierz
Lepkościomierz laboratoryjny obrotowy bez sprężynowy z programowalnym systemem termostatującym Peltiera (0stopn.C do +150stopn.C) do pomiarów w geometrii stożek-płytka / płytka-płytka z elektronicznie sterowanym układem regulacji szczeliny, tryb pracy CSR.
Specyfikacja:
1. Zakres momentu obrotowego: 0,05 do 30 mNm.
2. Zakres prędkości obrotowych: 0 do 1500 rpm.
3. Precyzja: ±1% zakresu pomiarowego.
4. Powtarzalność: 0,2%.
5. Wbudowany system kontroli temperatury: programowalny system termostatujący Peltiera (0stopn.C do +150stopn.C).
6. Układ pomiarowy lepkości: stożek/płytka.
7. Zakres pomiaru lepkości: 7 do 2M mPa s.
8. Pomiar według norm: ISO 2884, 3219, 10364-12, ASTM D4287, BS 3900, DIN 3219, 52007-1, 53019-1, 54453.
9. Zasilanie: 230 VAC 50/60 Hz.
10. Wyjście: USB, RS232.
11. Minimum 7 ekran (panel) dotykowy z wyświetlaniem: lepkości (cP/Poises lub mPas/Pas), prędkości, szybkość ścinania, moment obrotowego, naprężenia ścinającego oraz czasu i temperatury.
12. Automatyczny podnośnik do szczeliny.
13. Kontrola prędkości lub szybkość ścinania.
14. Analiza bezpośrednia z regresjami.
15. Programowanie i zapisywanie metod.
16. Zapis danych i transfer za pomocą portu USB.
17. Bezpośrednia kontrola jednostki temperatury.
18. Bezpośredni pomiar z czasem do zatrzymania.
19. Wskaźnik momentu na wyświetlaczu.
20. Zintegrowana sonda temperatury.
21. Zapis danych i transfer USB.
22. Oprogramowanie wraz z licencją służące do wyświetlaniem krzywych, tabel i wyników
analiz.
Pozostałe warunki:
• Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
• Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania oraz przeszkolenie pracowników
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)……………………………………………….
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
• Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 10 tygodni
Okres gwarancji 24 miesiące
Warunki płatności przelew 30 dni
Kary umowne 0,1% dziennie
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena – waga 100%
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Maria Kurańska, 126282747, maria.kuranska@pk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną:
Maria Kurańska, ul. Warszawska 24 pok. 610, e-mail maria.kuranska@pk.edu.pl do dnia 07.10.2022 do godziny 12.00
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij