Dostawa surowic, podłoży,odczynników, lateksów, wymazówek

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROTOSZYNIE
63-700 KROTOSZYN
FLORIAŃSKA 10
Tel. 62 725 32 34
Fax. 62 725 32 35
E-mail sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
Województwo wielkopolskie
Powiat Krotoszyn
Treść zamówienia Dostawa surowic, podłoży,odczynników, lateksów, wymazówek.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa surowic, podłoży,odczynników, lateksów, wymazówek.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1673254133164
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn/zapytanie-ofertowe-dotyczace-dostawy-surowic-podlozy-odczynnikow-lateksow-wymazowek-2024
Osoba do kontaktu Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Zbigniew Lasociński, pok. Nr 6 teł. 691624087
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.02.2023 do 31.01.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROTOSZYNIE
63-700 KROTOSZYN
FLORIAŃSKA 10

2023-01-23

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROTOSZYNIE, FLORIAŃSKA 10, 63-700 KROTOSZYN Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2023 do 31.01.2024 r.
Istotne Warunki zamówienia:
1. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
2. Oferta cenowa wg. załączników
3. Podpisany projekt umowy
4. Formularz ofertowy
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne załączniki.
Do każdego załącznika osobny formularz ofertowy.
Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, z dopiskiem Zapytanie ofertowe dot. dostawa surowic, podłoży.odczynników, lateksów, szczepów.
Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie,
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Zbigniew Lasociński, pok. Nr 6 teł. 691624087
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij