Dostawa fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego

Dane organizatora LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
21-013 PUCHACZÓW
BOGDANKA
Tel. 81 462 51 00
Fax. 81 462 51 91
E-mail bogdanka@lw.com.pl
WWW www.lw.com.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Łęczna
Treść zamówienia Dostawa fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-38/pl38-1353-HZW-JJE-2023.zip
LINK do SIWZ http://bogdanka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/126535
Osoba do kontaktu JĘDRZEJCZYK JUSTYNA
+48 81 462 56 36 jjedrzejczyk@lw.com.pl
Miejsce i termin składania ofert LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
21-013 PUCHACZÓW
BOGDANKA

2023-03-10

Sposób składania ofert elektronicznie Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Informacje ogólne
Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
JĘDRZEJCZYK JUSTYNA
+48 81 462 56 36
jjedrzejczyk@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
Numer ewidencyjny: 1353/HZW/JJE/2023
Numer postępowania: 1353/HZW/JJE/2023
Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego.
Opis postępowania: P rzedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa wraz z nadzorem nad montażem i instalacją fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączonej Specyfikacji Technicznej.

1. Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej (pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl) w postaci elektronicznej. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:
a) w postaci skanów dokumentów podpisanych czytelnie, własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub tzw. podpisem osobistym [zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014], zgodnie z zasadami reprezentacji, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez wgranie docelowego pliku oferty, który ma zostać wczytany (plik powinien być odpowiednio opisany) do właściwej zakładki na platformie.

2. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy kompletnie wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją.
b) Dokumenty wskazane w Specyfikacji Technicznej.
c) Wykaz Spełnienia Istotnych Wymagań kompletnie wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją

Grupa asortymentowa: Sprzęt Laboratoryjny
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Zakupy
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2023-02-27 13:30:00
Termin przesyłania załączników: 2023-03-10 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 2023-03-10 13:03:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 2023-03-08 13:00:00

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą:
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Wymagane wadium: Nie
Rodzaj wadium: 0
Domyślna waluta: PLN
Wielowalutowość: Tak
Dostępne waluty: PLN 1 PLN = 1 PLN USD 1 USD = 4.463 PLN EUR 1 EUR = 4.7245 PLN

Nazwa przedmiotu postępowania: Dostawa fabrycznie nowego dygestorium laboratoryjnego.
Ilość: 1
Jednostka: szt.
Opis przedmiotu postępowania: Całkowita wartość oferty netto

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij