Technik w Laboratorium

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracy technika

w wymiarze pełnego etatu,

w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. wykonywanie w ramach posiadanych kompetencji prac technicznych

wynikających z zakresu laboratorium zleconych przez kierownika;

b. pomoc w wykonywaniu modeli do badań w tunelu aerodynamicznym;

c. udział w spotkaniach dotyczących aktualnego stanu budynku;

d. nadzór techniczny nad budynkiem oraz udział w inwentaryzacji środków trwałych

laboratorium;

e. pomoc w przygotowaniu stanowiska pomiarowego do zajęć dydaktycznych/prac

zleconych.

2. Niezbędne wymagania:

a. wykształcenie: zawodowe lub średnie;

b. staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) dla wykształcenia

zawodowego min. 2 lata, dla średniego – nie wymagane;

c. doświadczenie w obsłudze technicznej urządzeń mechanicznych;

d. zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów;

e. dobra organizacja pracy, dokładność, systematyczność;

f. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku.

3. Dodatkowe wymagania:

a. umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu

realizacji powierzonego zakresu obowiązków;

b. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja

pracy;

c. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

d. umiejętność obsługi komputera w podstawowym zakresie (sprawdzenie poczty

elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej, podstawowa znajomość

edytora tekstu).

4. Wymagane dokumenty:

a. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego

zatrudnienia);

b. list motywacyjny;

c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

d. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż

pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-

15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy: kadry3@pk.edu.pl,

w terminie do 24.06.2022r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko

technika Laboratorium Inżynierii Wiatrowej L-14.

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy

wpisać: Konkurs na stanowisko technika Laboratorium Inżynierii Wiatrowej L-14.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane

jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia

stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 18.07.2022r. do 22.07.2022r. Dokumenty, które

nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij