Wielowarstwowe cienkie filmy jako powłoki o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i doskonalenia właściwości materii w skali nano: jeden nanometr (jedna miliardowa metra) to długość małej cząsteczki. W takim wymiarze materia wykazuje zupełnie inne, częstokroć zaskakujące właściwości, w wyniku czego tradycyjnie wyznaczone granice pomiędzy dyscyplinami naukowymi i technicznymi ulegają zatarciu.

Czytaj dalej

Fotodegradacja wybranych ksenobiotyków organicznych

Konwencja sztokholmska z 2001 r. dotycząca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) obejmuje 12 grup lub związków chemicznych [12]. Zaliczono do nich polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), polichlorowane dibenzofurany (PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz dziewięć polichlorowanych węglowodorów (aldryna, dieldryna, endryna, DDT, mirex, toksafen, heksachlorobenzen (HCB), chlordan, heptachlor). W 2009 r. do tej grupy zanieczyszczeń włączono kolejne jedenaście związków, a obecnie proponuj

Czytaj dalej

Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje

Pojęcie „biologii materiałów” jako nauki zajmującej się relacjami między materiałami a organizmami żywymi zostało po raz pierwszy zdefiniowane w 1935 r. przez prof. Bruno Schulze (1899 – 1968). Znacznie wcześniej jednak naukowcy dostrzegali fakt, iż organizmy żywe są przyczyną niszczenia drewna, papieru, wełny czy innych materiałów (Ludwik Pasteur, Robert Koch). Największy udział w tych procesach mają mikroorganizmy (bakterie, grzyby, glony).

Czytaj dalej

Jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych w świetle wymagań Farmakopei Polskiej

Mikrobiologia farmaceutyczna jest dziedziną nauki związaną bezpośrednio z lekiem, zajmującą się mikrobiologicznymi aspektami produkcji, kontroli oraz stosowania i działania produktów leczniczych. Przedmiotem badań mikrobiologii farmaceutycznej są drobnoustroje zawarte w leku i/lub stosowane do wytwarzania, analizy i oceny jakości produktów leczniczych. Mikrobiologiczna jakość produktów leczniczych jest oceniana na podstawie wyników przeprowadzonych badań czystości mikrobiologicznej, jałowości i aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Czytaj dalej

Niezgodności fizykochemiczne między składnikami produktów leczniczych

Proces racjonalnego projektowania stałych postaci leku (tabletek, drażetek, granulatów) jest długotrwały i zależy między innymi od dokładnego poznania właściwości fizykochemicznych wchodzących w jej skład substancji leczniczych i substancji pomocniczych. Podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badań produktów leczniczych (preparatów farmaceutycznych) i ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych zawarte są w Farmakopei Polskiej.

Czytaj dalej

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS

Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego i kompozycji olejowych wytworzonych na jego bazie ze zróżnicowaną ilością przeciwutleniacza. Analizę spektralną UV-VIS zastosowano do monitorowania zmian zachodzących w strukturze niestabilizowanego i stabilizowanego oleju roślinnego podczas termooksydacji prowadząc proces w łaźni oksydacyjnej firmy Stanhope-Seta. Stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego oraz kompozycji olejowych oceniono na podstawie zmian liczby nadtlenkowej.

Czytaj dalej

Kapsułkowanie w przemyśle spozywczym

W artykule poruszono problemy dotyczące kapsułkowania produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem substancji dostarczających wrażeń smakowych i zapachowych, suplementów diety oraz probiotyków. Przedstawiono najczęściej stosowane techniki kapsułkowania i odpowiednie dla poszczególnych produktów spożywczych materiały powłokowe. Zwrócono także uwagę na zalety wynikające ze stosowania tej technologii do ochrony i kontrolowanego uwalniania aktywnych składników pożywienia.

Czytaj dalej

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce

Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Krótko o tym, jak to zrobić i czy warto napisano w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie światłem

W dobie coraz większej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz ekologii, praktycznie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia takich zagrożeń jak zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z istnienia zjawiska zanieczyszczenia środowiska… światłem.

Czytaj dalej

Po co badamy meteoryty?

W mediach znaleźć można często informacje o meteorach bądź asteroidach stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia na Ziemi. Takie przekonanie w opinii publicznej ugruntowały hollywoodzkie filmy katastroficzne. Jednak nie mniej ważne, choć mniej nagłaśniane, są badania meteorytów, czyli okruchów materii międzyplanetarnej, którym udało się dotrzeć do powierzchni Ziemi. To z nich dowiadujemy się o ewolucji naszego układu planetarnego, powstaniu Ziemi jak i nawet o powstaniu życia na naszej planecie.

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij