Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8
Tel. 22 897 66 97
E-mail kontakt@fundacjabirn.pl
WWW fundacjabirn.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego nr 105/2022 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracy laboratoryjnej zgodnie z za…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego nr 105/2022 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracy laboratoryjnej zgodnie z zamieszczoną specyfikacją techniczną w celu wykonywania badań przemysłowych zaplanowanych w projekcie badawczym.Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0546/20 – 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-15221-131514.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131514
CPV 38.00.00.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis Moduł pompa zasilająca dejonizator • Polwater Pompa P7000 na przyłączu 3/8” Część 2. Polwater-pack IonS717RE – kolumna jonowymienna • Złoże jonowymienne 8 300 ml podwójnego wymiennika jonowego Część 3. Moduł pojedynczy filtrujący 10″ PR 1/4″ nominalny • Technologia AM • System szybkozłączy • Certyfikowane wkłady filtracyjne • Stelaż do mocowania na ścianie • Filtr sedymentacyjny o nominalnej klasie oczyszczania
Osoba do kontaktu Maria Rosińska
+ 48 518 669 892 maria.rosinska@fundacjabirn.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-10
Miejsce i termin składania ofert FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8

2022-10-27

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, : ; Osoby do kontaktu: Maria Rosińska, tel.: + 48 518 669 892, e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-20 – data publikacji, 2022-10-27 – termin składania ofert, 2022-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia). oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego. oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0546/20 – 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego nr 105/2022 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracy laboratoryjnej zgodnie z zamieszczoną specyfikacją techniczną w celu wykonywania badań przemysłowych zaplanowanych w projekcie badawczym.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij