Zakup wirówki laboratoryjnej

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN
MAŁOPOLSKA 47
Tel. 91 821 19 00
Fax. 91 821 15 59
E-mail policja@sc.policja.gov.pl
WWW www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Zakup wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie:…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie:
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zachodniopomorska.policja.gov.pl_1658564338360
LINK do SIWZ http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-1/49261,Zakup-wirowki-laboratoryjnej-z-wyposazeniem.html
Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni do daty podpisania zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN
MAŁOPOLSKA 47

2022-08-03

Sposób składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE, MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto 100:100.0
Uwagi 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 1.
4. Sposób przygotowania oferty:
zakup zlecony poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) poniżej kwoty 130 000 zł.
Ofertę cenową należy sporządzić wg załącznika nr 1 stanowiącego formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający informuje, iż przy wyborze oferty będzie się kierował następującym
kryterium:
• cena brutto 100 %
(oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wszelkie koszty i wydatki z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania, opłaty granicznej, upusty, rabaty oraz koszty dostawy do odbiorcy)
Zapytanie ofertowe zakończy się podpisaniem zlecenia z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę ( załącznik nr 2).
5. Warunki zmówienia:
– Towar będzie fabrycznie nowy, bez wad i uszczerbków
– Odbiór odbędzie się w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego i zakończy podpisaniem
protokołu zdawczo- odbiorczego stanowiącego (załącznik nr 3).
– Płatność odbywać się będzie w polskich złotych, przelewem, z odroczonym terminem płatności do 21 dni od daty otrzymania FV.
6. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2022 r. godz. 13.00 w formie elektronicznej na adres edyta.gebczyk@sc.policja.gov.pl
7. Termin realizacji zamówienia: 14 dni do daty podpisania zlecenia.
Komenda Wojewódzka Policji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy i nie rodzi skutków prawnych, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij