Zakup oraz dostawa łaźni wodnej dwukomorowej

Dane organizatora URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34
Tel. 22 572 21 00
Fax. 22 822 72 09
E-mail udt@udt.gov.pl
WWW www.udt.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup oraz dostawa łaźni wodnej dwukomorowej – sześciostanowiskowej (4+2 stanowiska)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup oraz dostawa łaźni wodnej dwukomorowej – sześciostanowiskowej (4+2 stanowiska)
Specyfikacja http://www.udt.gov.pl
Wymagania Zgodnie z SIWZ.
Osoba do kontaktu Mateusz Idziak
mateusz.idziak@udt.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34

2022-06-24

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 60 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem w celu pozyskania szczegółów dotyczących zamówienia.

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na z akup oraz dostawę ł aźni wodnej dwukomorowej, sześciostanowiskowej (4+2 stanowiska)
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
– uchwyty do przenoszenia łaźni,
– system wentylacyjny zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy,
– system alarmujący o braku wody w łaźni z jednoczesną blokadą grzania,
– wyświetlacze temperatury typu LED – co najmniej 4 cyfry z rozdzielczością co najmniej 0,1 st. C
– zbiorniki łaźni wykonane metodą tłoczenia ze stali nierdzewnej,
– utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością nie mniejszą niż +/- 0,6 st.C,
– dwie oddzielne wanny,
– pojemność całkowita wanien nie większa niż 10 litrów i 20 litrów,
– dwa niezależne układy sterujące,
– możliwość pracy na jednej lub dwóch komorach przy różnych ustawieniach temp. pracy,
– pobór mocy co najmniej 1700 W,
– zakres pracy co najmniej od + 5OC powyżej temperatury otoczenia do 105 OC,
– wymiary wanny dwustanowiskowej 150x300x200 (DxSxG w mm) ± 20 mm dla każdego wymiaru,
– wymiary wanny czterostanowiskowej 330x300x200 (DxSxG w mm) ± 20 mm dla każdego wymiaru,
– nierdzewna pokrywa z otworami fi co najmniej 110 mm pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką,
– zestawy sześciu krążków redukcyjnych,
– wymiary zewnętrzne 530x330x270 (DxSxW w mm) ± 30 mm dla każdego wymiaru,

– przewód zasilający o długości co najmniej 1 metra.
Informujemy, że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga :

-dostawa: koszt oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy;

-warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury;

-termin dostawy: 14 dni od otrzymania zlecenia
-t ermin związania ofertą wynosi: min. 60 dni
– potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy
-gwarancja: min. 12 miesięcy

Z ałączniki do pobrania/zapoznania się:
“Ogólne Warunki umów” (OWU) stanowiące integralną część umowy p roszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz
“Ogólne Warunki Zleceń” (OWZ) stanowiące integralną część zlecenia proszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz
“Oświadczenie” dotyczące klauzul społecznych proszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz

W przypadku pytań:
– technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk “Pytania/Informacje” lub pod nr tel. 573 338 505 Katarzyna Makowska
Zamawiający Zastrzega, że nie musi odpowiadać na pytania jeśli wpłyną później niż 24h przed zakończeniem postępowania.

– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z HelpDesk platformy zakupowej +48 22 428 19 28 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) – wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) – wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) – wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Termin publikacji postępowania: 2022-06-21 10:00:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 0
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert na: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania dokumentów: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Otwarcie oferty publicznej: Nie
Domyślna waluta: PLN

Numer informacji: man-347449

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij