Meble laboratoryjne

Dane organizatora ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Meble laboratoryjne; dygestorium i szafa bezpieczeństwa

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Meble laboratoryjne; dygestorium i szafa bezpieczeństwaSzanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na usługi: 1) – zaprojektowania, wykonania, sprzedaży i montażu mebli laboratoryjnych, 2) – wykonania, sprzedaży i montażu dygestorium oraz szafy bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania (Oferenci mają możliwość złożenia oferty na poszczególne w/w usługi). ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań – proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-LAB_2_000131_22.zip
LINK do SIWZ http://connect.orlen.pl/app/outRfx/265264/supplier/status
Osoba do kontaktu Monika Machulska-Niździńska
242568139; 605199292 monika.machulska@orlen.pl
Miejsce i termin składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7

2022-07-04

Sposób składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A., CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK Godzina: 18:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego
LAB/2/000131/22 Rozpoczęcie składania ofert 21-06-2022 08:55
Zakończenie składania ofert 04-07-2022 18:00
Termin zadawania pytań 29-06-2022 18:00
Kategorie zakupowe (O.01.001) Aparatura i wyposażenie do analiz laboratoryjnych
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na wybrane pozycje
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Usługa 1 – Meble laboratoryjne 1 SZT
Opis Meble laboratoryjne – wymagania w Zapytaniu

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Termin otrzymania zamówienia do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiącach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić pełną ofertę techniczną oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. Oferta techniczna powinna zawierać wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia w formie zwięzłych opisów; w tym miejscu należy załączyć: – plik z ofertą techniczną, – wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 1 – Oświadczenie Oferenta. – informacje o posiadanym numerze BDO Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi (oddzielnie wycena dla Usługi 1 i Usługi 2) wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (w załączniku wymagane przedstawienie kalkulacji cenowej/kosztorysu). / Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 2. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 2
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenie – Załącznik nr 3
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)

2 Usługa 2 – Dygestorium, szafa bezpieczeństwa 1 SZT
Opis Dygestorium, szafa bezpieczeństwa – wymagania w Zapytaniu

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Termin otrzymania zamówienia do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiącach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić pełną ofertę techniczną oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. Oferta techniczna powinna zawierać wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia w formie zwięzłych opisów; w tym miejscu należy załączyć: – plik z ofertą techniczną, – wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 1 – Oświadczenie Oferenta. – informacje o posiadanym numerze BDO Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi (oddzielnie wycena dla Usługi 1 i Usługi 2) wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (w załączniku wymagane przedstawienie kalkulacji cenowej/kosztorysu). / Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 2. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 2
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenie – Załącznik nr 3
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)

Numer informacji: LAB_2_000131_22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij