Meble laboratoryjne

Dane organizatora ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Meble laboratoryjne; dygestorium i szafa bezpieczeństwa

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Meble laboratoryjne; dygestorium i szafa bezpieczeństwaSzanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na usługi: 1) – zaprojektowania, wykonania, sprzedaży i montażu mebli laboratoryjnych, 2) – wykonania, sprzedaży i montażu dygestorium oraz szafy bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania (Oferenci mają możliwość złożenia oferty na poszczególne w/w usługi). ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań – prosz