Zakup następujących urządzeń:1) Mikroskop biologiczny – 1 szt.2) Mikroskop stereoskopowy-2 szt.

Dane organizatora BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
15-540 BIAŁYSTOK
ŻURAWIA 71
Tel. 85 733 39 55
Fax. 85 733 39 55
E-mail bpnt@bpnt.bialystok.pl
WWW bpnt.bialystok.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Zakup następujących urządzeń:
1) Mikroskop biologiczny – 1 szt.
2) Mikroskop stereoskopowy-2 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup następujących urządzeń:1) Mikroskop biologiczny – 1 szt.2) Mikroskop stereoskopowy-2 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bpnt.bialystok.pl_1678799430256
LINK do SIWZ http://bpnt.bialystok.pl/PL/postepowania/zakup-mikroskopow-do-epi-centrum-nauki-w-bialymstoku
CPV 38.51.00.00
Osoba do kontaktu Małgorzata Ignatowicz, m.ignatowicz@bpnt.bialystok.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 28 dni o daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
15-540 BIAŁYSTOK
ŻURAWIA 71

2023-03-22

Sposób składania ofert BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, ŻURAWIA 71, 15-540 BIAŁYSTOK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
: Zamawiający:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok w imieniu którego działa Dyrektor BPN-T zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:
1) Mikroskop biologiczny – 1 szt.
− mikroskop optyczny o budowie jednobryłowej, z fabrycznie wbudowanym w konstrukcję uchwytem do przenoszenia mikroskopu
− powłoka antybakteryjna pomagająca zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób przez powierzchnię mikroskopów
− możliwość zastosowania wymiennej optyki achromatycznej lub planachromatycznej z korekcją w nieskończoności
− oświetlacz typu LED; fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu. Temperatura światła min. 6000 K, czas pracy min. 25.000 godz.
− stolik mechaniczny o powierzchni min. 150 mm x 140mm, z zakresem przesuwu min. 76 x 26mm, z zaokrąglonymi brzegami oraz niewystającymi zębatkami. Powierzchnia odporna na używanie
− rewolwer obiektywowy min. 4-pozycyjny
− tubus binokularny o kącie pochylenia 45stopn. ze zintegrowanymi (bez możliwości odblokowania i wyjęcia) i precentrowanymi okularami o powiększeniu nie mniejszym niż 10x /FN = 20 mm, rozstaw źrenic 52 – 75mm. W prawym okularze wbudowany wskaźnik
− zasilacz 220-230 V fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu. W statywie wbudowane gniazdo USB do zasilania elementów doposażenia mikroskopu np. kamery
− tubus z systemem obrotu o 360 stopni
− okulary 10x/20 mm z gumowymi muszlami
− współosiowy, zgrubny i precyzyjny układ ogniskowania, z gałkami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności i odczytu przesuwu stolika-3 mikrometry na jedną podziałkę skali
− zakres ruchu w osi Z 300 mikronów na obrót mikrośruby
− możliwość zastosowania wyposażenia do polaryzacji
− kondensor Abbe’go z przysłoną aperturową i slotem dla wsuwek kontrastu fazowego z możliwością wykorzystania dla obiektywów o powiększeniu od 4x do 100x
− obiektywy planachromatyczne z korekcją do nieskończoności, długością parfokalną max. 45mm o następujących parametrach nie mniejszych niż: 4x/NA 0,10 / odległość robocza 26,2 mm; 10x/NA 0,22 / odległość robocza 7,80 mm; 40x/NA 0,65, / odległość robocza 0,31 mm; 100x/NA 1,25Oil odległość robocza 0,10 mm
− pokrowiec, kabel zasilający typu Schuko z możliwością zwinięcia i umieszczenia wewnątrz konstrukcji mikroskopu
− możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z mikroskopu na monitory i tablety
− mikroskop powinien być kompatybilny ze sprzętem posiadanym już przez Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, czyli mikroskopami biologicznymi DM500 Leica oraz kamerami mikroskopowymi ICC 50 W Leica.
2) Mikroskop stereoskopowy-2 szt.
− układ optyczny: 10stopn.- greenough, parfokalny
− zoom 4,4:1
− zakres powiększeń min. od 8x do 35x
− stały podział światła 50%/50%
− wbudowana lub zestaw z dołączaną kamerą min. 5 Mpixel HD
− port HDMI, Ethernet oraz USB 2.0
− port kart SD
− karta SD min 128 GB do każdego mikroskopu
− transmisja obrazu live HD1080i
− okulary: 10x/20 zamontowane na stałe
− odległość okularów: 50-75 mm
− odległość robocza: min 100 mm
− pole widzenia: od 4,3 do 18,8 mm
− oświetlenie LED-owe: wbudowane, światło odbite i przechodzące niezależne lub z możliwością ustawiania łączonego
− klawiatura membranowa
− metoda oświetlania światłem odbitym: skośne światło odbite za pomocą 3 paneli LED
− żywotność diod LED: min 25 000 h
− automatyczne wyłączenie po 120 minutach przerwy w pracy
− jakość światła: jednorodne światło dzienne 6500K odbite, 4500K przechodzące, bez promieniowania UV i IP
− możliwość współpracy z kamerą poprzez łącze WiFi (aplikacje Apps)
− pilot sterujący IR (infrared) do kamer
− możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z mikroskopu na monitory i tablety
− mikroskop powinien być kompatybilny ze sprzętem posiadanym już przez Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, czyli mikroskopami stereoskopowym EZ4W.
CPV – 38510000-3 Mikroskopy
2. Termin dostawy: do 28 dni o daty zawarcia umowy.
3. Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
a) gwarancja na sprzęt: min. 36 miesięcy,
b) w czasie trwania okresu gwarancyjnego, po każdym roku użytkowania przegląd mikroskopów w siedzibie Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.
4. Warunki udziału w postępowaniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
5. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
6. Kryteria wyboru: Cena: 100%.
Dla porównania ofert w kryterium oceny ofert: cena, Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym-Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
8. Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
2) Dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów elementów dostaw, określonych w pkt. 1 – np. karty katalogowe, informacje handlowe, wydruki internetowe, itp. (zaleca się zaznaczenie parametrów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego).
3) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika w dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).
Uwaga: Zamawiający wezwie do wyjaśnień lub uzupełnienia oferty jedynie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
9. Ofertę należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym,
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, pokój nr 1.29, albo przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl – do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10.00.
10. Złożenie oferty oznacza pełną akceptację warunków stawianych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
11. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Ignatowicz, m.ignatowicz@bpnt.bialystok.pl
12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru, z zastrzeżeniem pkt 13. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania, publikując jego wynik na stronie internetowej www.bpnt.bialystok.pl.
13. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij