Zakup i dostawa spektrofotometru

Dane organizatora INSTYTUT SPORTU PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE
01-982 WARSZAWA
TRYLOGII 2/16
Tel. 22 569 99 00
Fax. 22 835 09 77
E-mail insp@insp.pl
WWW www.insp.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia WBI.26.12.2023.DT Zakup i dostawa Spektrofotometru

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia WBI.26.12.2023.DT Zakup i dostawa SpektrofotometruPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Spektrofotometr Zakup i dostawa Spektrofotometru Hach Lange DR 1900 1 szt.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/861134
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/861134
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Karta katalogowa / opis / specyfikacja produktu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową / opis / specyfikację urządzenia zaoferowanego, w której potwierdzone będą parametry produktu wymaganego przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 6. Przedmiot Zamówienia. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane urządzenie jest nowe, nie było używane, nie jest powystawowe i jest w oryginalnym opakowaniu (rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 rok). Wykonawca oświadcza że zaoferowane Urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego i jest zgodne z opisem wskazanym w zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK”.. – 7. Certyfikat CE. Wykonawca oświadcza że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada znak / oznakowanie CE (Conformite Europeenne). Na potwierdzenie Zamawiający wymaga jego dołączenia. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oświadczenia, że sprzęt ma CE. Wymagane natomiast będzie dostarczenie certyfikatu przy dostawie przedmiotu zamówienia do IS-PIB. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku). –
Wymagany termin realizacji zamówienia maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT SPORTU PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE
01-982 WARSZAWA
TRYLOGII 2/16

2023-12-11

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 12:45
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: – niewystarczających środków na realizację zamówienia, – zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyny.

Informacje o postępowaniu będą udzielane TYLKO w formie pisemnej poprzez platformę zakupową.

Zamawiający informuje, że w przypadku Zapytania ofertowego, jakim jest to postępowanie, nie ma obowiązku wysyłania ani publikacji informacji z otwarcia, zamknięcia czy wyboru ofert.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.

Wykonawca gwarantuje, że urządzenie zaoferowane w postępowaniu jest nowe, nie było używane i nie jest powystawowe ( rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 rok ) oraz spełnia wymagania określone w zapytaniu przez Zamawiającego.

Proszę o podawanie cen jednostkowych za 1 sztukę / opakowanie. System sam dokona wyliczenia ile to będzie za całość i podsumuję Państwa ofertę. Przed akceptacją proszę o zweryfikowanie czy wszystko się zgadza.

Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur elektronicznych na adres: faktura@insp.pl lub przy pomocy Platformy Elektronicznego Fakturowania, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Karta katalogowa / opis / specyfikacja produktu – Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową / opis / specyfikację urządzenia zaoferowanego, w której potwierdzone będą parametry produktu wymaganego przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 6 – Przedmiot Zamówienia – Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane urządzenie jest nowe, nie było używane, nie jest powystawowe i jest w oryginalnym opakowaniu (rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 rok). Wykonawca oświadcza że zaoferowane Urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego i jest zgodne z opisem wskazanym w zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK”. – 7 – Certyfikat CE – Wykonawca oświadcza że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada znak / oznakowanie CE (Conformite Europeenne). Na potwierdzenie Zamawiający wymaga jego dołączenia. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oświadczenia, że sprzęt ma CE. Wymagane natomiast będzie dostarczenie certyfikatu przy dostawie przedmiotu zamówienia do IS-PIB. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij