Wykonanie badań oksydacji

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
02-256 WARSZAWA
AL. KRAKOWSKA 110/114
Tel. 22 846 00 11
Fax. 22 846 44 32
E-mail ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl
WWW www.ilot.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Wykonanie badań oksydacji

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot postępowania Wykonanie badań oksydacji: 1 szt. Opis postępowania: Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest w ykonanie badań oksydacji . Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.  Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych.   Przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności. UE nie uczestniczy jednakże jako instytucja zamawiająca w przedmiotowym zamówieniu.
Specyfikacja https://e-attachments24.com/pl-51/pl51-AU-001133.zip
LINK do SIWZ http://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2207
Wymagania Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest w ykonanie badań oksydacji . Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych. Przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności. UE nie uczestniczy jednakże jako instytucja zamawiająca w przedmiotowym zamówieniu.
Osoba do kontaktu NIEWCZAS JOANNA
joanna.niewczas@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
02-256 WARSZAWA
AL. KRAKOWSKA 110/114

2023-04-27

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Informacje ogólne
Organizator: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA
Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer postępowania: AZLZ.26.74.2023
Nazwa postępowania: Wykonanie badań oksydacji
Opis postępowania: Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest w ykonanie badań oksydacji .
Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych.
Przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Poglądy i opinie wyrażone są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.

UE nie uczestniczy jednakże jako instytucja zamawiająca w przedmiotowym zamówieniu.

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Publiczny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Nie
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2023-04-21 12:00:00
Termin zakończenia wyświetlania postępowania otwartego: 2023-04-27 10:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0
Rodzaj etapu Ruda Data rozpoczęcia Data zakończenia Data otwarcia ofert
1 składanie ofert 1 2023-04-21 12:00:00 2023-04-27 10:00:00 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny:
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Wymagane wadium: Nie
Domyślna waluta: PLN

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij