Waga analityczna

Dane organizatora ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Waga analityczna (2 szt.)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Waga analityczna (2 szt.)Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 SZT. WAG ANALITYCZNYCH. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-LAB_2_000197_22.zip
LINK do SIWZ http://connect.orlen.pl/app/outRfx/272008/supplier/status
Osoba do kontaktu Paulina Milczarek
24 256 84 31; 667677027 paulina.milczarek@orlen.pl
Miejsce i termin składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7

2022-09-08

Sposób składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A., CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego
LAB/2/000197/22 Rozpoczęcie składania ofert 01-09-2022 11:00
Zakończenie składania ofert 08-09-2022 11:00
Termin zadawania pytań 06-09-2022 11:00
Kategorie zakupowe (O.01.001) Aparatura i wyposażenie do analiz laboratoryjnych
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na całość
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Wagi analityczne – 2 szt. 1 SZT
Opis Wagi analityczne – 2 szt.

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Potwierdzenie terminu realizacji usługi – wymagany do 30.12.2022 wraz z informacją z jakim wyprzedzeniem Oferent musi otrzymać zamówienie, aby usługa mogła być zrealizowana w wymaganym terminie.
Prosimy o potwierdzenie spełnienia postawionych wymagań technicznych oraz o załączenie oferty technicznej. Oferta techniczna powinna zawierać wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia w formie zwięzłych opisów. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania.
Oświadczenie Oferenta biorącego udział w akcji ofertowej stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Proszę załączyć podpisane oświadczenie.
Przedstawienie terminu gwarancji (min. 24 miesiące) wraz z przedstawieniem warunków gwarancji oraz informacji czy w celu utrzymania gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny.

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym zapytaniu ofertowym/ Price
Wartosc / Value
Termin płatności – wymagany 30 dni (liczony od daty wystawienia faktury)/ Payment deadline
Cena netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania gwarancji dla 2 szt. wag (w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy są bezpłatne – proszę wpisać 0)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij