Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 POZNAŃ
JANA KOCHANOWSKIEGO 2A
Tel. 477712743
E-mail przetargi@po.policja.gov.pl
WWW www.wielkopolska.policja.gov.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnegoPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa serwisowa – przegląd Sekwenator kapilarny 3500 1 szt. 2 Usługa serwisowa-przegląd z kalibracją. 7500 Real Time PCR System 1 szt. 3 Usługa serwisowa – przegląd Termocykler Gene Amp PCR 2 szt. 4 Usługa serwisowa – przegląd Termocykler HID Veriti 96- Well 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-853252.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/853252
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. przelew 21 dni, proszę potwierdzić. – 3. Koszt dojazdu. Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. – 4. Oświadczenie. OŚWIADCZENIE, Oświadczam ,że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.7 ust. 1 w zw. z ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn.zm.). –
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 POZNAŃ
JANA KOCHANOWSKIEGO 2A

2023-11-28

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:20
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja: 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /dojazdu leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.
7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Termin wykonania usługi w okresie od 05.-08.12.2023

9. Gwarancja minimum 12 miesięcy

10. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki – proszę nie składać swojej oferty.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – przelew 21 dni, proszę potwierdzić – 3 – Koszt dojazdu – Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić – 4 – Oświadczenie – OŚWIADCZENIE, Oświadczam ,że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.7 ust. 1 w zw. z ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn.zm.)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij