Sprzedaż i dostawa autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
42-202 CZĘSTOCHOWA
JASKROWSKA 14/20
Tel. 34 365 54 48
Fax. 34 365 15 82
E-mail poczta@pwik.czest.pl
WWW www.pwik.czest.pl
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Treść zamówienia TI.261.24.2022 Sprzedaż i dostawa autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia TI.261.24.2022 Sprzedaż i dostawa autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena ofertowa Cena wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-655877.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/655877
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Dokumenty wymagane zgodnie ze SWZ. – (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 3. Tajemnica Przedsiębiorstwa. jeśli dotyczy. –
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
42-202 CZĘSTOCHOWA
JASKROWSKA 14/20

2022-09-09

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl
Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę autoklawu do sterylizacji odpadów mikrobiologicznych .
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.24.2022.
Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Dokumenty wymagane zgodnie ze SWZ – – (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 3 – Tajemnica Przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy

Numer informacji: 655877

Data dodania 2022-08-26
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij