Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS

Dane organizatora ANALYTICAL R&D SP. Z O.O.
93-465 ŁÓDŹ
STANISŁAWA DUBOIS 114/116
Tel. kom. 792 535 363
E-mail analytical@analytical.pl
WWW analytical.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS zapewniający pomiary jakościowe i ilościowe z wysoką czułością i rozdzielczością m…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS zapewniający pomiary jakościowe i ilościowe z wysoką czułością i rozdzielczością mas Źródło plazmy i system wprowadzania próbki: • Komora mgielna stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą efektu Peltiera, zakres temperatury chłodzenia od -10°C do +10°C • Czterokanałowa pompa perystaltyczna • Kwarcowy palnik – typu ‘mini”, kierunkowa regulacja palnika ICP (X,Y,Z) włączając głębokość próbkowania musi być kontrolowana automatycznie komputerowo z poziomu oprogramowania ICP-MS • Przepływ gazu automatycznie sterowany przez kontroler • Rodzaj i czystość gazu: Argon o stopniu czystości Ar 99,95% i większym, • Całkowite zużycie argonu podczas analizy nie większe niż 10L/min • Możliwość automatycznego przejścia aparatu w przerwie pomiędzy analizami w tzw. tryb oszczędnościowy, w którym zużycie argonu jest na poziomie poniżej 5 L/min. Generator RF: Generator RF tranzystorowy, częstotliwość pracy nie większaPowstaje w kontekście projektu RPLD.01.02.01-10-0018/21 – Unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej II
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-17907-132999.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132999
CPV 38.00.00.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent
Osoba do kontaktu Dominik Rajski
502535153 d.rajski@analytical.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-11
Miejsce i termin składania ofert ANALYTICAL R&D SP. Z O.O.
93-465 ŁÓDŹ
STANISŁAWA DUBOIS 114/116

2022-11-07

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: ANALYTICAL R & D Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Juliusza Osterwy 28, 92-620 Łódź, : ; Osoby do kontaktu: Dominik Rajski, tel.: 502535153, e-mail: d.rajski@analytical.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-31 – data publikacji, 2022-11-07 – termin składania ofert, 2022-11 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium 1: cena (75%) • waga kryterium: 75%, • maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 75,00 pkt.; • punkty oblicza się na podstawie wzoru: c= cn/cb ×100 ×75%; kryterium 2: szybkość działania serwisu (10%) • waga kryterium: 10%, • maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 10,00 pkt.; • kryterium szybkość reakcji serwisu w godzinach od zgłoszenia kryterium 3: gwarancja (15%) • waga kryterium: 15%, • maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 15,00 pkt.; • punkty oblicza się na podstawie wzoru: g=gb/gnx100x15%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPLD.01.02.01-10-0018/21 – Unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej II
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS zapewniający pomiary jakościowe i ilościowe z wysoką czułością i rozdzielczością mas Źródło plazmy i system wprowadzania próbki: • Komora mgielna stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą efektu Peltiera, zakres temperatury chłodzenia od -10°C do +10°C • Czterokanałowa pompa perystaltyczna • Kwarcowy palnik – typu ‘mini”, kierunkowa regulacja palnika ICP (X,Y,Z) włączając głębokość próbkowania musi być kontrolowana automatycznie komputerowo z poziomu oprogramowania ICP-MS • Przepływ gazu automatycznie sterowany przez kontroler • Rodzaj i czystość gazu: Argon o stopniu czystości Ar 99,95% i większym, • Całkowite zużycie argonu podczas analizy nie większe niż 10L/min • Możliwość automatycznego przejścia aparatu w przerwie pomiędzy analizami w tzw. tryb oszczędnościowy, w którym zużycie argonu jest na poziomie poniżej 5 L/min. Generator RF: Generator RF tranzystorowy, częstotliwość pracy nie większa niż 30 MHz, moc maksymalna: do 1,4 kW System analizy i detekcji mas: 1. Analizator mas • Typ analizatora: kwadrupol, przekrój prętów kwadrupola: głównego hiperboliczny, wstępnego okrągły, częstotliwość pracy RF nie większa niż 2.5MHz • Zakres mas: do 260 amu z rozdzielczością co najmniej 0.5 amu, stabilność pomiaru: ±0.1 amu • Oktapolowa komora kolizyjna, automatycznie kontrolowane natężenie przepływu gazu, gaz He, czystość 99.999% • System skupienia wiązki jonów (tzw. soczewki jonowe skupiające) umieszczone przed komorą kolizyjną, z łatwym dostępem i możliwością samodzielnej konserwacji. • System ugięcia wiązki jonów (tzw. soczewki jonowe uginające) umieszczone za komorą kolizyjną, nie wymagające czyszczenia tzw. bezobsługowe. 2. Detektor • Powielacz elektronów • Detektor dwustopniowy umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału, zakres liniowości – 109 System komputerowy: Zestaw komputerowy do sterowania spektrometrem (wymagania minimum): Procesor Core™ i5, 8 GB RAM, 1 TB HDD, monitor o rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli), klawiatura, mysz optyczna, System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional (64bit) lub nowszy. Wyposażenie dodatkowe: • Zestaw części zapasowych na który składają się 4 pary stożków, palnik kwarcowy typu”mini”- 2 sztuki, oraz rozpylacz • Automatyczny podajnik próbek na co najmniej 60 próbek • Zamknięty układ chłodzenia
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij