rzedmiotem zamówienia są 4 szt. tygli platynowych oraz 4 szt. foremek płytek (kokili) platynowych kwadratowych do analizy XRF

Dane organizatora FERROCARBO SP. Z O.O.
31-752 KRAKÓW
UJASTEK 1
Tel. kom. 668 541 432
Fax. 12 642 96 41
E-mail bok@ferrocarbo.pl
WWW www.ferrocarbo.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia są 4 szt. tygli platynowych oraz 4 szt. foremek płytek (kokili) platynowych kwadratowych do analizy XRF. Tygle platyn…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia są 4 szt. tygli platynowych oraz 4 szt. foremek płytek (kokili) platynowych kwadratowych do analizy XRF. Tygle platynowe i foremki platynowe powinny spełniać następujące wymania: A. Tygle platynowe • wykonane ze stopu platyny / platyny FKS i złota (95% platyny / platyny FKS i 5% złota) • masa: 44 g ± 1 g • mocowanie nóżek na obręczy typu podkowa (patrz Rysunek 1) Wymiary (zgodnie z Rysunkiem 1: Wymiary tygla platynowego) • górna średnica (wymiar A): 34 mm • dolna średnica (wymiar B): 20 mm • wysokość (wymiar C): 38 mm • grubość dna (wymiar S): 0,5-0,6 mm Rysunek 1: Wymiary tygla platynowego 2. Foremki płytki (kokile) platynowe kwadratowe • wykonane ze stopu platyny / platyny FKS i złota (95% platyny / platyny FKS i 5% złota) • masa: 30 g ± 1 g Wymiary (zgodnie z Rysunkiem 2: Wymiary foremki platynowej) • górna średnica (wymiar A): 34 mm • dolna średnica (wymiar B): 32 mm • wysokość (wymiar C): 3,8 mm • grubość materiału (wymiar S): 0,8 mm • długość krawędzPowstaje w kontekście projektu FENG.01.01-IP.02-0426/23 – Opracowanie zdekarbonizowanego zestawu surowcowego do produkcji cementu glinowego na bazie odpadów przemysłowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-14930-182920.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182920
CPV 14.52.34.00
Wymagania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: • zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; • zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji umowy, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W szczególności dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji Projektu i związanej z tym zmiany terminów realizacji niniejszego Zamówienia. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Dostawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Weryfikacja warunku na podstawie oświadczenia.
Osoba do kontaktu Daniel Jarząb
+48 668 206 308 d.jarzab@ferrocarbo.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2024-01
Miejsce i termin składania ofert FERROCARBO SP. Z O.O.
31-752 KRAKÓW
UJASTEK 1

2024-01-02

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Ferrocarbo Sp. z o.o., Ujastek 1, 31-752 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Andrzej Jop, tel.: +48695429649, e-mail: ajop@ferrocarbo.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-12-18 – data publikacji, 2024-01-02 – termin składania ofert, 2024-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0426/23 – Opracowanie zdekarbonizowanego zestawu surowcowego do produkcji cementu glinowego na bazie odpadów przemysłowych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: • zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; • zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji umowy, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W szczególności dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji Projektu i związanej z tym zmiany terminów realizacji niniejszego Zamówienia.
Opis
Przedmiotem zamówienia są 4 szt. tygli platynowych oraz 4 szt. foremek płytek (kokili) platynowych kwadratowych do analizy XRF. Tygle platynowe i foremki platynowe powinny spełniać następujące wymania: A. Tygle platynowe • wykonane ze stopu platyny / platyny FKS i złota (95% platyny / platyny FKS i 5% złota) • masa: 44 g ± 1 g • mocowanie nóżek na obręczy typu podkowa (patrz Rysunek 1) Wymiary (zgodnie z Rysunkiem 1: Wymiary tygla platynowego) • górna średnica (wymiar A): 34 mm • dolna średnica (wymiar B): 20 mm • wysokość (wymiar C): 38 mm • grubość dna (wymiar S): 0,5-0,6 mm Rysunek 1: Wymiary tygla platynowego 2. Foremki płytki (kokile) platynowe kwadratowe • wykonane ze stopu platyny / platyny FKS i złota (95% platyny / platyny FKS i 5% złota) • masa: 30 g ± 1 g Wymiary (zgodnie z Rysunkiem 2: Wymiary foremki platynowej) • górna średnica (wymiar A): 34 mm • dolna średnica (wymiar B): 32 mm • wysokość (wymiar C): 3,8 mm • grubość materiału (wymiar S): 0,8 mm • długość krawędzi (wymiar F): 41 mm Rysunek 2: Wymiary foremki platynowej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij