Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz dotyczących profilu kwasów tłuszczowych, minerałów i metali ciężkich

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
STANISŁAWA KONARSKIEGO 2
Tel. 25 643 19 15
Fax. 25 643 19 17
E-mail kancelaria@uph.edu.pl
WWW www.uph.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz dotyczących profilu kwasów tłuszczowych, minerałów i metali ciężkich 19 sztuk próbek mięśnia Lo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz dotyczących profilu kwasów tłuszczowych, minerałów i metali ciężkich 19 sztuk próbek mięśnia Longissimus lumborum tuczników w ramach projektu „Wykorzystanie wieprzowiny pozyskanej ze świń krajowych ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej do wytwarzania wysokiej jakości mięsa i wędlin wysokogatunkowych”. Próbki powinny być odebrane z Siedlec, a koszt transportu pokryty przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, iż w budżecie ma przeznaczone środki w wysokości 9.157,00 zł brutto.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-23/pl23-01-15-06-2023.zip
LINK do SIWZ http://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
Wymagania 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej 3 badania polegające na określenia profilu kwasów tłuszczowych oraz zawartości minerałów i metali ciężkich w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia publicznego wraz z podaniem rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów, określających czy to szkolenie zostało wykonane należycie. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, posiadanie doświadczenia opisanego w ust. 1.
Osoba do kontaktu Michał Kowal
256431976 klaudia.krawczyk-styrna@uph.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 2023-07-31
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
STANISŁAWA KONARSKIEGO 2

2023-06-23

Sposób składania ofert Kod pocztowy * 08-110 Województwo * MAZOWIECKIE Powiat * Siedlce Gmina * Siedlce (gmina miejska) Miejscowość * Siedlce Ulica Konarskiego Nr domu 2 Nr lokalu Email klaudia.krawczyk-styrna@uph.edu.pl Numer FAX Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa Klaudia Krawczyk – Styrna Godzina: 00:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium waga 1. ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: – kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie – 100%); 2. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. cena oferty 1) ceną oferty jest cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym. 2) wykonawca, obliczając cenę oferty, zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 3) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty świadczenia usługi, niepodlegającą zmianie w całym okresie świadczenia usługi.
Uwagi Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz dotyczących profilu kwasów tłuszczowych, minerałów i metali ciężkich 19 sztuk próbek mięśnia Longissimus lumborum tuczników w ramach projektu „Wykorzystanie wieprzowiny pozyskanej ze świń krajowych ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej do wytwarzania wysokiej jakości mięsa i wędlin wysokogatunkowych”. Próbki powinny być odebrane z Siedlec, a koszt transportu pokryty przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, iż w budżecie ma przeznaczone środki w wysokości 9.157,00 zł brutto.

Kryteria
Kryterium Waga
Brak danych.

Opis sposobu przyznania punktacji
1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:
– kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie – 100%);
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. CENA OFERTY
1) Ceną oferty jest cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym.
2) Wykonawca, obliczając cenę oferty, zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty świadczenia usługi, niepodlegającą zmianie w całym okresie świadczenia usługi.

Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej 3 badania polegające na określenia profilu kwasów tłuszczowych oraz zawartości minerałów i metali ciężkich w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia publicznego wraz z podaniem rodzaju, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów, określających czy to szkolenie zostało wykonane należycie.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, posiadanie doświadczenia opisanego w ust. 1.

Odrzucenie oferty
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przepisów ustawy dotyczących:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia oferty;
3) wyjaśniania treści ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) przesłanek i sposobu weryfikacji rażąco niskiej ceny.
Dodatkowe informacje
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: do 31 lipca 2023 r.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij