Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mikroskopu laboratoryjnego

Dane organizatora WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE-H2O SCITECH
51-351 WROCŁAW
TARASA SZEWCZENKI 24
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mikroskopu laboratoryjnego do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Szczegółowy o…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mikroskopu laboratoryjnego do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).Powstaje w kontekście projektu POPT.14.21.00-00-0001/20 – „USAGE – Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment”, nr umowy o dofinansowanie NOR/IdeaLab/USAGE/0004/2020-00
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-36725-141202.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141202
CPV 38.51.60.00
Wymagania Zgodnie z zapytaniem ofertowym punktem XII. WARUNKI UMOWY pkt. 6 Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zgodnie z zapytanie ofertowym punktem V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z zapytanie ofertowym punktem V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Potencjał techniczny Opis Zgodnie z zapytanie ofertowym punktem V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zgodnie z zapytanie ofertowym punktem V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zgodnie z zapytanie ofertowym punktem V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 – zaparafowany “Opis przedmiotu zamówienia”; Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych; Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy; Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna; Dokument rejestrowy Wykonawcy.
Osoba do kontaktu Iwona Arent
iwona.arent@f4ftech.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE-H2O SCITECH
51-351 WROCŁAW
TARASA SZEWCZENKI 24

2023-01-12

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Water Science and Technology Institute – H2O SciTech, Tarasa Szewczenki 24, 51-351 Wrocław, : ; Osoby do kontaktu: Iwona Arent, tel.: , e-mail: Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-01-03 – data publikacji, 2023-01-12 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto: 100% (max 100 pkt) 2.punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: c = (cb/co ) x 100 c – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto” cb – oznacza cenę brutto najtańszej oferty co– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-00-0001/20 – „USAGE – Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment”, nr umowy o dofinansowanie NOR/IdeaLab/USAGE/0004/2020-00
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym punktem XII. WARUNKI UMOWY pkt. 6
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mikroskopu laboratoryjnego do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij