Myjka ultradźwiękowa

Dane organizatora SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SAMODZIELNY ZAKŁAD PRZYRODNICZYCH PODSTAW OGRODNICTWA
02-776 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 159 BUD. NR 37
Tel. 22 593 10 00
Fax. 22 593 10 87
WWW sggw.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Myjka ultradźwiękowa…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Myjka ultradźwiękowa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.sggw.edu.pl_1654154340042
LINK do SIWZ http://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/informacja-o-udzielanym-zamowieniu-na-dostawe-myjki-ultradzwiekowej/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 28 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SAMODZIELNY ZAKŁAD PRZYRODNICZYCH PODSTAW OGRODNICTWA
02-776 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 159 BUD. NR 37

2022-06-06

Sposób składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SAMODZIELNY ZAKŁAD PRZYRODNICZYCH PODSTAW OGRODNICTWA, NOWOURSYNOWSKA 159 BUD. NR 37, 02-776 WARSZAWA Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena 100 % 100 punktów:100.0
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość jest równa lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:
1. Zamawiający:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia: myjka ultradźwiękowa
Lp. Opis przedmiotu zamówienia ilość
1 1. Pojemność zbiornika: 4 L 2. Częstotliwość ultradźwięków: 21 kHz i 40 kHz 3. Przetworniki ultradźwiękowe umiejscowione w dnie wanny 4. Wymiary wanny: dł;szer:wys 250:150:100 mm 5. Moc ultradźwięków: 50%-180W i 100% -300W 6. Sterowanie procesem: ustawienie czasu i temperatury 7. Pokrywa myjki 8. Koszyczek do myjki 9. Zawór spustowy 10. Obudowa i komora wykonana ze stali szlachetnej w gat. 0H18N9 11. Zasilanie jednofazowe lx230V/50Hz 12. Gwarancja: 12 miesięcy 1 sztuka
3. Termin realizacji zamówienia: do 28 dni licząc od dnia podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert):
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
Cena 100 % 100 punktów
5. Inne istotne warunki zamówienia: ofertę należy złożyć na cały asortyment
6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA (zał. nr.4 do Regulaminu). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na dostawę myjki ultradźwiękowej. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 1053, pocztą, pocztą elektroniczną na adres
katarzyna rybak@sggw.edu.pl.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 06.06.2022 godz.: 10.00
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij