Mikroskop stereoskopowy

Dane organizatora PIT-RADWAR S.A.
04-051 WARSZAWA
POLIGONOWA 30
Tel. 22 540 22 00
E-mail office@pitradwar.com
WWW www.pitradwar.com
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Mikroskop stereoskopowy Leica Microsystems A60F Flexarm

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot postępowania Mikroskop stereoskopowy: 1 szt. Opis postępowania: Szanowni Państwo, Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy do PIT-RADWAR S.A Warszawa poniższego asortymentu: ·           Mikroskop stereoskopowy Leica Microsystems A60F Flexarm + kabel sieciowy potrzebny do jego obsługi. Ilość: 1sztuka.   Proszę o podanie: ·          Terminu dostawy ·          Warunków płatności (preferowany przelew 30 dni po dostawie) ·          Kosztów transportu jeśli występują ·          Okresu gwarancji – preferowany minimum 24 miesiące ·          Informacji dotyczących serwisu pogwarancyjnego, możliwość serwisu pogwarancyjnego w firmie u której zakupimy będzie atutem Wymagania do dostawy: – dokumentacja w j. polskim – instrukcja i deklaracja CE – karta gwarancyjna Ważność oferty: 30 dni. Kryteria oceny: 100% cena.   Data złożenia: ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2022 do godz. 13:00   Kontakt w przedmiotowym postępowaniu: Anna Krajewska, tel.  783 630 005, anna.krajewska@pitradwar.com   Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy podpisanych przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”. PIT-RADWAR zastrzega sobie prawo do: ·          Zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn ·          Unieważnienia postępowania ofertowego w każdej z jego faz bez podania przyczyn ·          Nie zwarcia umowy po zakończeniu postępowania ofertowego bez podania przyczyn ·          Dowolnego wyboru podmiotu/ podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych Ofert ·          Przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia umowy z innym Oferentem ·          Oświadczamy, nie posiadamy konfliktu interesów w rozumieniu obowiązującego w Spółce Kodeksu Etyki z oferentami biorącymi udział w postępowaniu zakupowym. ·          Z powyższych powodów nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Pit-Radwar w procesie postępowania ofertowego i po jego zakończeniu. Pit-Radwar nie przewiduje procedery odwoławczej.
Specyfikacja https://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/kategoria/45,aktualne-postepowania
LINK do SIWZ http://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/kategoria/45,aktualne-postepowania
Wymagania Szanowni Państwo, Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy do PIT-RADWAR S.A Warszawa poniższego asortymentu: · Mikroskop stereoskopowy Leica Microsystems A60F Flexarm + kabel sieciowy potrzebny do jego obsługi. Ilość: 1sztuka. Proszę o podanie: · Terminu dostawy · Warunków płatności (preferowany przelew 30 dni po dostawie) · Kosztów transportu jeśli występują · Okresu gwarancji – preferowany minimum 24 miesiące · Informacji dotyczących serwisu pogwarancyjnego, możliwość serwisu pogwarancyjnego w firmie u której zakupimy będzie atutem Wymagania do dostawy: – dokumentacja w j. polskim – instrukcja i deklaracja CE – karta gwarancyjna Ważność oferty: 30 dni. Kryteria oceny: 100% cena. Data złożenia: ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2022 do godz. 13:00 Kontakt w przedmiotowym postępowaniu: Anna Krajewska, tel. 783 630 005, anna.krajewska@pitradwar.com Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy podpisanych przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”. PIT-RADWAR zastrzega sobie prawo do: · Zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn · Unieważnienia postępowania ofertowego w każdej z jego faz bez podania przyczyn · Nie zwarcia umowy po zakończeniu postępowania ofertowego bez podania przyczyn · Dowolnego wyboru podmiotu/ podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych Ofert · Przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia umowy z innym Oferentem · Oświadczamy, nie posiadamy konfliktu interesów w rozumieniu obowiązującego w Spółce Kodeksu Etyki z oferentami biorącymi udział w postępowaniu zakupowym. · Z powyższych powodów nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Pit-Radwar w procesie postępowania ofertowego i po jego zakończeniu. Pit-Radwar nie przewiduje procedery odwoławczej.
Osoba do kontaktu ANNA KRAJEWSKA
Anna.Krajewska@pitradwar.com
Miejsce i termin składania ofert PIT-RADWAR S.A.
04-051 WARSZAWA
POLIGONOWA 30

2022-06-29

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem w celu pozyskania szczegółów dotyczących zamówienia.

Termin publikacji postępowania: 2022-06-23 13:00:00
Dodatkowe sekcje postępowania: Techniczna, Handlowa
Rodzaj etapu Ruda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 1 2022-06-23 13:00:00 2022-06-29 13:00:00

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Wymagane wadium: Nie
Domyślna waluta: PLN

Numer informacji: man-AU-005120

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij