Mikroskop optyczny

Dane organizatora INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
00-818 WARSZAWA
TWARDA 51/55
Tel. 22 697 87 00
Fax. 22 620 62 23
E-mail ingpan@twarda.pan.pl
WWW www.ing.pan.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Mikroskop optyczny do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Mikroskop optyczny do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ing.pan.pl_1704696552494
LINK do SIWZ http://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/14974,Dostawa-mikroskopu-optycznego-do-obserwacji-petrograficznych-cienkich-plytek-ska.html
Osoba do kontaktu dr Jakub Ciążela, tel. 792 311 561, j.ciazela@twarda.pan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 05.04.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
00-818 WARSZAWA
TWARDA 51/55

2024-01-12

Sposób składania ofert INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE, TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:
1. Przedmiot zamówienia:
Mikroskop optyczny do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym. Zakup będzie realizowany w ramach projektu Migracja metali i procesy złożowe w litosferze oceanicznej o wolnym tempie spreadingu: Ofiolit Śródsudecki o numerze 2021/43/B/ST10/03343.
2. Termin realizacji zamówienia: 05.04.2024 r.
3. Kryteria oceny ofert:
– cena 100%,
4. Specyfikacja urządzenia:
1) mikroskop ma zapewniać możliwość przeprowadzenia obserwacji petrograficznych płytek cienkich skał;
2) mikroskop optyczny, umożliwiający obserwację w technice światła przechodzącego, obserwację w technice ciemnego pola, obserwację w technice polaryzacji, zakres regulacji wysokości próbki nie mniejszy niż 15mm, wyposażony w nie mniej niż 1 oświetlacz w technologii LED, o temperaturze barwowej nie większej niż 5600K, rewolwer obiektywowy, co najmniej 4-pozycyjny, mechaniczny stolik o wymiarach nie mniejszych niż 140mm x 135mm, zakresie ruchu nie mniejszym niż 75mm x 40mm, wyposażony w co najmniej jeden uchwyt na próbki wykonany w technologii zacisku sprężynowego, tubus binokularowy o kącie obserwacji nie większym niż 25 stopn., liczbie polowej nie większej niż 20, rozstawie okularów regulowanym w zakresie nie mniejszym niż od 48mm do 75mm, wysokości okularów regulowanej w zakresie od 370mm do 410mm, okulary o powiększeniu nie większym niż 10x, o polu obserwacji nie mniejszym niż 20mm, z muszlami ocznymi, co najmniej jeden okular ze wskaźnikiem, wyposażony w nie mniej niż 1 obiektyw o powiększeniu 4x, nie mniej niż 1 obiektyw o powiększeniu 10x, nie mniej niż 1 obiektyw o powiększeniu 40x, nie mniej niż 1 obiektyw o powiększeniu 100x, z gniazdem umożliwiającym stosowanie dodatkowych akcesoriów, wyposażony w nie mniej niż 1 port typu USB 5V, wyposażony w dedykowaną osłonę przeciwpyłową, wymiary zewnętrzne nie większe niż 300mm szerokości, 500mm głębokości i 450mm wysokości, waga nie większa niż 15 kg;
3) musi umożliwiać rozbudowę o optyczny tubus binokularowy z możliwością zainstalowania kamery mikroskopowej z przyłączem w standardzie c-mount;
4) musi umożliwiać rozbudowę w przyszłości o tubus binokularowy ze zintegrowaną kamerą mikroskopową o parametrach nie gorszych niż: sensor typu CMOS, kolorowy, o wymiarach nie mniejszych niż 7mm x 4mm, o ilości pikseli nie mniejszej niż 8 MP, o wielkości piksela nie mniejszej niż 1,9 um x 1,9 um, o głębi piksela nie mniejszej niż 3 x 8 bit/piksel, o zakresie ekspozycji nie mniejszym niż 0,06 ms do 1s, o szybkości nie
mniejszej niż 30 klatek na sekundę, o zakresie spektralnym co najmniej 400nm do 700nm, wyposażoną w złącza co najmniej: HDMI, USB klasy nie gorszej niż 3.0 typu C, Ethernet, umożliwiającą wyposażenie w zewnętrzny moduł łączności bezprzewodowej WiFi, wyposażoną w system obsługi bez komputera (OSD).
5. Dodatkowe wymagania:
a) dostawa do Ośrodka Badawczego ING PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, instalacja, uruchomienie, włączenie do eksploatacji oraz co najmniej jednodniowa prezentacja zrealizowana przez autoryzowany serwis uwzględniająca wszystkie funkcjonalności urządzenia;
b) gwarancja na okres minimum 24 miesięcy;
c) wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe.
6. Osoba uprawniona do kontaktu: dr Jakub Ciążela, tel. 792 311 561, j.ciazela@twarda.pan.pl
7. Termin złożenia oferty, używając zał. nr 1-12.01.2024 r.
8. Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres poczty: j.ciazela@twarda.pan.pl
9. Wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Uwagi:
– niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert;
– po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający z wybranym Sprzedawcą zawrze umowę na piśmie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij