Materiał laboratoryjne

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
91-048 ŁÓDŹ
LUTOMIERSKA 108/112
Tel. 42 665 28 65
Fax. 47 841 17 33
E-mail komendant@ld.policja.gov.pl
WWW www.lodzka.policja.gov.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Materiał laboratoryjne

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Materiał laboratoryjnePRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wkłady szklane typu „MICRO INSERT” bezbarwne o pojemności 0,1 ml dedykowane do naczynek kapslowanych (wialsy) o pojemności 1,5ml, pasujących do autosamplera chromatografu gazowego Shimadzu AOC 20i – 500 szt. 2 wkłady szklane typu „MICRO INSERT” bezbarwne o pojemności 0,2 ml dedykowane do naczynek kapslowanych (wialsy) o pojemności 1,5ml, pasujących do autosamplera chromatografu gazowego Shimadzu AOC 20i – 500 szt. 3 pipety Pasteura ze szkła sodowo – wapniowego o dł. 150 mm i średnicy 7 mm pakowanych po 250 szt. – 50 opak. 4 odczynnik amonu węglan cz.d.a. 250 g – 1 opak. 5 końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet EPPENDORF, o poj. 2µl -200 µl, luzem w torbie, niesterylne, opakowanie po 500 sztuk – 4 opak. 6 końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet EPPENDORF, o poj. 1ml -10 ml, luzem w torbie, niesterylne, opakowanie po 100 sztuk – 2 opak. 7 strzykawki medyczne dwuczęściowe z końcówką Luer o pojemności o pojemności 10 ml – 100 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-813343.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/813343
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty – koszty transportu. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Klauzula RODO. Przyjmuję do wiadomości i akceptacji zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptację”. Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania. Klauzula RODO.docx. – 6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia. Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Oświadczenie Wykonaw […].docx. –
Wymagany termin realizacji zamówienia 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
91-048 ŁÓDŹ
LUTOMIERSKA 108/112

2023-09-07

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności oferty minimum 30 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13. Kryterium oceny najniższa cena (w sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia).
14. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30
Uwaga!!
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania załączników zawartych w przedmiotowym postępowaniu (“Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia”, „Klauzula RODO”)
W razie pytań proszę o kontakt:
Dominika Rydel – Grotowska
Tel. 47 841 32 55 w godz.8:30 do 15:30
dominika.rydel-grotowska@ld.policja.gov.pl

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – koszty transportu – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Klauzula RODO – Przyjmuję do wiadomości i akceptacji zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptację”. Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania. Klauzula RODO.docx – 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia – Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Oświadczenie Wykonaw […].docx

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij