DOSTAWA – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE

Dane organizatora TAURON WYTWARZANIE S.A.
43-603 JAWORZNO
PROMIENNA 51
Tel. 32 467 20 00
Fax. 32 467 21 02
E-mail tauron-wytwarzanie@tauron-wytwarzanie.pl
WWW www.tauron-wytwarzanie.pl
Województwo śląskie
Powiat Jaworzno
Treść zamówienia DOSTAWA – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-11/PNP-S-TW-03486-2022.zip
LINK do SIWZ http://swoz.tauron.pl/platform/demand/notice/public/13015358/details
Osoba do kontaktu Wioletta Krzemień
572993008 Wioletta.Krzemien@tauron-wytwarzanie.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia najkrótszy możliwy termin realizacji
Miejsce i termin składania ofert TAURON WYTWARZANIE S.A.
43-603 JAWORZNO
PROMIENNA 51

2022-05-20

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę. Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1 nazwa części: dostawa -chłodnica wężowa kat.402-950.009 analizator węgla organicznego toc multi nc 3100 cena – 100,00% termin realizacji gwarancja i jej warunki nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność produkt oryginalny część 2 nazwa części: dostawa – u-rurka szklana bez wypełnienia kat.402-950.001 analizator węgla organicznego toc multi nc 3100 cena – 100,00% termin realizacji gwarancja i jej warunki nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność produkt oryginalny część 3 nazwa części: dostawa – zestaw tub na próbę 500ml destylarka z parą wodną k-360 cena – 100,00% termin realizacji gwarancja i jej warunki nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność produkt oryginalny część 4 nazwa części: dostawa – filtr membranowy celulozowy 47mm 0,45um cena – 100,00% termin realizacji gwarancja i jej warunki nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność produkt oryginalny
Uwagi Dane zamawiającego Nazwa: TAURON Wytwarzanie S.A. Telefon: 572993008 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami: Wioletta Krzemień E-mail: wioletta.krzemien@tauron-wytwarzanie.pl

Informacje o zamówieniu Nazwa: DOSTAWA – WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Numer: PNP-S/TW/03486/2022 Rodzaj zamówienia: Dostawy Kategorie zakupowe: Numer kategorii Nazwa kategorii
17.8. Wyposażenie laboratorium
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska Termin wykonania zamówienia: najkrótszy możliwy termin realizacji Typ: Proste Tryb: Z ogłoszeniem Miejscowość zamawiającego: Jaworzno Okres związania ofertą: 30 dni Informacja dotycząca wadium: Nie dotyczy Kryteria oceny ofert: Część 1
Nazwa części: DOSTAWA -CHŁODNICA WĘŻOWA KAT.402-950.009 ANALIZATOR WĘGLA ORGANICZNEGO TOC MULTI NC 3100
Cena – 100,00%
Termin realizacji
Gwarancja i jej warunki
Nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność
Produkt oryginalny

Część 2
Nazwa części: DOSTAWA – U-RURKA SZKLANA BEZ WYPEŁNIENIA KAT.402-950.001 ANALIZATOR WĘGLA ORGANICZNEGO TOC MULTI NC 3100
Cena – 100,00%
Termin realizacji
Gwarancja i jej warunki
Nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność
Produkt oryginalny

Część 3
Nazwa części: DOSTAWA – ZESTAW TUB NA PRÓBĘ 500ml DESTYLARKA Z PARĄ WODNĄ K-360
Cena – 100,00%
Termin realizacji
Gwarancja i jej warunki
Nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność
Produkt oryginalny

Część 4
Nazwa części: DOSTAWA – FILTR MEMBRANOWY CELULOZOWY 47mm 0,45um
Cena – 100,00%
Termin realizacji
Gwarancja i jej warunki
Nr rachunku bankowego na który będzie dokonana płatność
Produkt oryginalny
Dodatkowe informacje: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia Oferty na wykonanie tytułowego zadania.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty – wsparcie zakupów TW oraz w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu Zamówienia.
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji technicznych:
Wioletta Krzemień, tel. 572993008.

Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego
Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
– termin realizacji:
– wymagany okres gwarancji:
– wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
– termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
– transport na bazie DDP – Elektrownia Łaziska – zgodnie z Incoterms 2020,
– towar fabrycznie nowy, nie regenerowany,
– cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
– scenariusz wyboru najkorzystniejszej oferty: Najlepsza ocena pozycji.

1. Informacje dodatkowe:
a) informacje dotyczące Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce „Regulaminy i instrukcje”,
b) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: swoz@tauron.pl,
c) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
d) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
e) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
f) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki „Korespondencja”.

2. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij