Dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pollub.bip.gov.pl_1652690242940
LINK do SIWZ http://pollub.bip.gov.pl/zamowienia-wylaczone-ze-stosowania-ustawy-pzp/45-kza-3-367-wm-kopm-2022-dostawa-spektrometru.html
Osoba do kontaktu tel. 081 538 46 00,, mgr Katarzyna Kryńska-e-mail: k.kryńska@pollub.pl, tel. (81) 538 46 00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2022-05-18

Sposób składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA, NADBYSTRZYCKA 38D, 20-618 LUBLIN Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru z oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1).
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wskazane.
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.
Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty podlegają odrzuceniu.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą według kryterium najniższej ceny spełniającą wymagania zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Wymagania Zamawiającego:
– warunki dostawy ( koszt transportu)
– termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy
– formę płatności (przelew)
– gwarancja: min. 36 miesięcy
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca:
1) oświadcza, że zapoznał się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;
2) oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające na wykonanie usługi i dostawy zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Wykonawca składając ofertę może skorzystać z załączonego wzoru formularza oferty (załącznik nr 2) lub zawrzeć oświadczenie w treści swojej oferty:
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Kryteria oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy doliczyć koszt dostawy.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 3.
Oferty z ceną należy składać w terminie do 18.05.2022 r. do godz. 12.00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
osobiście: Dział Zakupów Politechniki Lubelskiej
Ul. Nadbystrzycka 40A pok. 9
20-618 Lublin
lub pocztą elektroniczną: k.krynska@pollub.pl
Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:
Kontakt formalny:
mgr Katarzyna Kryńska-e-mail: k.kryńska@pollub.pl, tel. (81) 538 46 00
Kontakt merytoryczny:
mgr inż. Konrad Lis-e-mail: k.lis@pollub.pl, tel. 81 538 42 43
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij