Dostawa pirometru

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
02-256 WARSZAWA
AL. KRAKOWSKA 110/114
Tel. 22 846 00 11
Fax. 22 846 44 32
E-mail ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl
WWW www.ilot.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia dostawa pirometru

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot postępowania dostawa pirometru: 1 szt. Opis postępowania: Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2023 r. poz. 1605 t.j./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pirometru. Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMA.01.01.00-14-d807/20-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”
Specyfikacja https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2347
LINK do SIWZ http://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2347
Wymagania Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2023 r. poz. 1605 t.j./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pirometru. Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPMA.01.01.00-14-d807/20-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”
Osoba do kontaktu NOWOGRODZKI PIOTR
piotr.nowogrodzki@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
02-256 WARSZAWA
AL. KRAKOWSKA 110/114

2023-09-06

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Informacje ogólne
Organizator: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA
Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer postępowania: AZLZ.26.225.2023
Nazwa postępowania: dostawa pirometru
Opis postępowania: Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. /Dz.U. 2023 r. poz. 1605 t.j./, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pirometru.
Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów unijnych.
Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPMA.01.01.00-14-d807/20-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Publiczny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Nie
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Nie

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2023-08-31 11:45:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0
Rodzaj etapu Ruda Data rozpoczęcia Data zakończenia Data otwarcia ofert
1 składanie ofert 1 2023-08-31 11:45:00 2023-09-06 10:00:00 0000-00-00 00:00:00

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: nie określono
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Wymagane wadium: Nie
Domyślna waluta: PLN

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij