Dostawa Holdera aperturowego do skaningowego mikroskopu elektronowego

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia DWNZKŚ.2710.236.2023.MP Dostawa Holdera aperturowego do skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM IT100.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DWNZKŚ.2710.236.2023.MP Dostawa Holdera aperturowego do skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM IT100.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 dostawę Holdera aperturowego Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania: Opis przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe warunki zamówienia są opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania. 1 usługa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-811884.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/811884
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) ZAŁĄCZNIK NR 3 -FORM […].doc. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. Termin wykonania zamówienia: do do 90 dni od daty zawarcia umowy. . Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Umowa. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wzorem postanowień umowy i je akceptuje. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓ […].pdf. – 5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 6. Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia załącznika. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS […].docx. –
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia: do do 90 dni od daty zawarcia umowy. . Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-09-08

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę Holdera aperturowego do skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM IT100 dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: – niewystarczających środków na realizację zamówienia, – zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) ZAŁĄCZNIK NR 3 -FORM […].doc – 2 – Warunki płatności – Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – Termin wykonania zamówienia: do do 90 dni od daty zawarcia umowy. . Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Umowa – Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wzorem postanowień umowy i je akceptuje. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓ […].pdf – 5 – Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) – Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 6 – Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymaga załączenia załącznika. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS […].docx

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij