Dostawa optyki laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
30-084 KRAKÓW
PODCHORĄŻYCH 2/177
Tel. 12 662 60 14
Fax. 12 637 22 43
E-mail info@up.krakow.pl
WWW www.up.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa optyki laboratoryjnej wyszczególnionej w pkt. 2 do Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorą…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa optyki laboratoryjnej wyszczególnionej w pkt. 2 do Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30084 Kraków (wraz z wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego) oraz 24 – miesięczna gwarancja na n/w sprzęt laboratoryjny.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.up.krakow.pl_1675688815376
LINK do SIWZ http://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php
Osoba do kontaktu Radosław Ślazik, tel.: (12) 662-60-82
Wymagany termin realizacji zamówienia Do dnia 20.03.2023 r. do godziny 14.00.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
30-084 KRAKÓW
PODCHORĄŻYCH 2/177

2023-02-13

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, PODCHORĄŻYCH 2/177, 30-084 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Kraków, dnia 06.02.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 246/ZO/2023
Na dostawę sprzętu do optyki laboratoryjnej dla Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (wraz z wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego)
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
NIP 6750200195
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa optyki laboratoryjnej wyszczególnionej w pkt. 2 do Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30084 Kraków (wraz z wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego) oraz 24 – miesięczna gwarancja na n/w sprzęt laboratoryjny.
2. Przedmiot zamówienia (zapytania ofertowego):
• MOTIC B1-220E-SP Mikroskop biologiczny binokular 40-1000x / 1100100501152 – 10 szt.
• MOTIC B1-223E-SP Mikroskop biologiczny trinokular 40-1000x / 1100100501122 – 1 szt.
• Adapter C-mount do kamer z przetwornikiem 1/2 / SW0113N1 – 1 szt.
• MOTIC BA410E Mikroskop biologiczny trinokular 40-1000x, 50W /1100100402982 – 1 szt.
• MOTIC SMZ-161-BLED(R2LED) Mikroskop stereoskopowy binokular, zoom 7,5…45x / 1100201300062 – 10 szt.
• MOTIC SMZ-171-TLED Mikroskop stereoskopowy trinokular, zoom 7,5…50x / 1100200600766 – 1 szt.
• Adapter do kamery CDD C-mount z soczewką 0,5x (1/3, 1/2 ) / 1101001901791 – 1 szt.
• Kamera mikroskopowa Moticam S6 / 1100600101111 – 2 szt.
Łącznie: 27 szt.
Miejsce i czas dostawy: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków – w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Dostawa możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ostateczny termin dostawy to 20.03.2023 r.
III. PODSTAWA SPORZĄDZENIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić na podstawie i przy uwzględnieniu niniejszego zapytania ofertowego.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność dokonana będzie w formie przelewu na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 30 dni, licząc od daty dostarczenia kompletnego zamówienia.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Do dnia 20.03.2023 r. do godziny 14.00.
VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę cenową należy wysłać na adres email: radoslaw.slazik@up.krakow.pl
2. Załączoną Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego)
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert: do dnia 13.02.2023 r. do godz. 1000
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ:
1. Dokument potwierdzający Uprawnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
IX. KRYTERIUM OCENY:
Kryterium oceny jest najniższa cena.
X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Unieważnienia zapytania bez podania powodów,
2. Zawarcia Umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Radosław Ślazik, tel.: (12) 662-60-82
XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Formularz ofertowy
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3. Formularz cenowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij