Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
90-530 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 171/173
Tel. 42 631 34 03
Fax. 42 631 34 02
E-mail w5w5d@adm.p.lodz.pl
WWW www.binoz.p.lodz.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nau…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1678370533742
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/87412/details
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00
Osoba do kontaktu tel. (+48 42) 631 34 03
e-mail: w5w5d@adm.p.Iodz.pl,
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie częściowych zamówień składnych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
90-530 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 171/173

2023-03-20

Sposób składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI, WÓLCZAŃSKA 171/173, 90-530 ŁÓDŹ Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Data zamieszczenia Ogłoszenia: L.03.2023 r.
Oznaczenie postępowania: W5 ZDN/2/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
1. Zamawiający:
Politechnika Łódzka – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
90-530 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
NIP 727-002-18-95
REGON 00 000 1583
tel./fax 42/ 631-34-08
adres poczty elektronicznej anna.kasprzak@p.lodz.pl
adres strony internetowej www.binoz.p.lodz.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Specyfikacji.
3. Wspólny słownik zamówień CPV:
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
4. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie częściowych zamówień składnych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości umowy.
5. Warunki zamówienia i termin składania ofert:
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Specyfikacji zamówienia z dziedziny nauki.
Zatwierdzam:
DZIEKAN
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni
data i podpis (wypełnia Kierownik Zamawiającego lub Kierownik Jednostki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona)
90-530 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
tel. (+48 42) 631 34 03
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij