DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH – 13 SZTUK Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH – 13 SZTUK Szczegóły w zapytaniu ofertowym.Powstaje w kontekście projektu POWR.03.05.00-00-ZR28/18 – REG – region uczący się
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-34405-181567.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181567
CPV 38.51.00.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
Osoba do kontaktu Michał Polus
126282553 michal.polus@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-12
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-12-07

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Krzysztof Zima, tel.: 12 628 23 54, e-mail: krzysztof.zima@pk.edu.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-11-29 – data publikacji, 2023-12-07 – termin składania ofert, 2023-12 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena: cena = waga 100% sposób obliczania wartości punktowej kryterium: sn=cmin/cn ×100 pkt gdzie: sn = suma punktów rozpatrywanej oferty cmin = najniższa cena oferty spośród nieodrzuconych ofert; cn = cena oferty rozpatrywanej
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-ZR28/18 – REG – region uczący się
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH – 13 SZTUK Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij