Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia KZA-3/755/WM-KOPM/2022 Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia KZA-3/755/WM-KOPM/2022 Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniemPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 – opi […].pdf 1 kpl.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-675988.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/675988
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Termin realizacji. Do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Gwarancja. Gwarancja na wszystkie elementy urządzeń będących przedmiotem postępowania, co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Proszę wpisać ilość gwarancji. – 5. Szkolenie. Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w wymiarze jednego dnia roboczego dla 10 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie (maks. do 15 dni od dnia dostarczenia urządzenia) potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. – 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić na załączonym pliku. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Załącznik Nr 2 – Ośw […].docx. –
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2022-10-19

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: – niewystarczających środków na realizację zamówienia, – zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego ” lub pod nr tel. 81 538 46 00
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Termin realizacji – Do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Gwarancja – Gwarancja na wszystkie elementy urządzeń będących przedmiotem postępowania, co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Proszę wpisać ilość gwarancji – 5 – Szkolenie – Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w wymiarze jednego dnia roboczego dla 10 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie (maks. do 15 dni od dnia dostarczenia urządzenia) potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić na załączonym pliku. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Załącznik Nr 2 – Ośw […].docx

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij