Dostawa i montaż wagosuszarki

Dane organizatora PCC ROKITA S.A.
56-120 BRZEG DOLNY
HENRYKA SIENKIEWICZA 4
Tel. 71 794 20 00
Fax. 71 794 21 97
E-mail kontakt@pcc.eu
WWW www.pcc.rokita.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wołów
Treść zamówienia Dostawa i montaż wagosuszarki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i montaż wagosuszarkinull
Specyfikacja https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/3616/details
LINK do SIWZ http://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/3616/details
Wymagania W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Część 1 Nazwa części:Dostawa i montaż wagosuszarki Spełnienie wymagań SIWZ
Osoba do kontaktu Karolina Mackowiak
PL +48 71 794 3654 karolina.mackowiak-karolczak@pcc.eu
Miejsce i termin składania ofert PCC ROKITA S.A.
56-120 BRZEG DOLNY
HENRYKA SIENKIEWICZA 4

2022-10-04

Sposób składania ofert Oferty składane w trybie elektronicznym. Godzina: 16:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 3 miesiące
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1 nazwa części:dostawa i montaż wagosuszarki cena / price wartość całkowita / total value – 100,00%
Uwagi Ogłoszenie niepubliczne
Dane zamawiającego 1. Nazwa zamawiającego:
PCC LabAnalityka

2. Adres zamawiającego:
Sienkiewicza 4

3. Miejscowość zamawiającego:
Brzeg Dolny

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PCC LabAnalityka

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
Puste

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Brzeg Dolny

7. Kod pocztowy:
56-120

8. Kraj:
PL

9. Faks:
071 794 2419

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):
Puste

11. Adres profilu nabywcy (URL):
https://zakupy.pcc.pl/app/HomeServlet

12. Osoba prowadząca:
Bernadeta Czucha

13. Telefon do osoby prowadzącej:
+48717943686

14. Adres mailowy do osoby prowadzącej:
bernadeta.czucha@pcc.eu

Dane nagłówkowe
15. Numer postępowania:
LABA/0001/22

16. Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż wagosuszarkiBadania i rozwójNarzędzia i sprzęt laboratoryjny

17. Tryb postępowania:
unlimited_tender

18. Opis postępowania:
Puste

Informacje o postępowaniu
19. Miejsce uzyskania SIWZ:
Do pobrania ze strony https://zakupy.pcc.pl

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:
Kontakt wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:
Puste

22. Dodatkowe informacje:
Puste

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:
W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:Dostawa i montaż wagosuszarki
Spełnienie wymagań SIWZ

24. Informacje dotyczące wadium:
criteria_tab.tabs.guarantee_c_subtab.guaranteeselect.select.empty

25. Kryteria oceny ofert:
Część 1
Nazwa części:Dostawa i montaż wagosuszarki
Cena / Price
Wartość całkowita / Total value – 100,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

28. Termin realizacji zamówienia:
Puste

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

29. Data realizacji zamówienia:

30. Miejsce realizacji zamówienia:
Puste

31. termin składania ofert:
2022-10-04 16:00

32. Miejsce składania ofert:
Oferty składane w trybie elektronicznym.

33. Czy jawne otwarcie ofert:

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

35. Termin otwarcia ofert:
2022-10-04 16:00

36. Miejsce otwarcia ofert:
Puste

37. Okres związania ofertą:
3_m

Numer informacji: LABA-0001-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij