Dostawa i montaż dwóch dygestoriów

Dane organizatora CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 JÓZEFÓW
NADWIŚLAŃSKA 213
Tel. 22 769 32 73
Fax. 22 769 33 73
E-mail cnbop@cnbop.pl
WWW www.cnbop.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych w pomieszczeniu nr 117 Laboratorium Procesów …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych w pomieszczeniu nr 117 Laboratorium Procesów Spalania i Wybuchowości.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cnbop.pl_1676451728112
LINK do SIWZ http://www.cnbop.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln
Osoba do kontaktu Anna Dziechciarz tel. 22 76 93 360 e- mail: adziechciarz@cnbop.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 15 tygodni od zlecenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 JÓZEFÓW
NADWIŚLAŃSKA 213

2023-03-05

Sposób składania ofert CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, NADWIŚLAŃSKA 213, 05-420 JÓZEFÓW Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Józefów, dn. 14.02.2022
Zapytanie ofertowe
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:
Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych w pomieszczeniu nr 117 Laboratorium Procesów Spalania
i Wybuchowości.
1. Termin realizacji zamówienia – do 15 tygodni od zlecenia zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert:
a) Minimum 5 referencji z poprzednich podobnych realizacji (referencje muszę zawierać informacje kontaktowe do firmy która wystawiła referencje).
b) Koszt.
c) Czas realizacji.
d) Długość okresu objętego gwarancją.
e) Zakres napraw gwarancyjnych.
f) Tryb wykonywania napraw gwarancyjnych.
g) Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
h) Zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia:
a) Gwarancja minimum 12 miesięcy.
b) Możliwość serwisowania po okresie objętym gwarancją.
c) Przeprowadzenie instruktarzu z korzystania z dygestoriów.
4. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) Cenę brutto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
b) Opis przedmiotu oferty z uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) Termin realizacji uwzględniający dostawę oraz montaż.
d) Opis wykonania i wykaz materiałów i wyposażenia.
e) Oświadczenie o terminie związania z ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
f) Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert, o których mowa w pkt 2 i 3.
6. Termin złożenia oferty – do dnia 05.03.2023 do godz. 23.59
7. Ofertę należy przesłać:
Elektronicznie na adres adziechciarz@cnbop.pl lub do siedziby wykonawcy w Józefowie (05-420),
ul. Nadwiślańska 213 do Kancelarii w godzinach pracy CNBOP-PIB (od 7.30 do 15.30)
8. Zakup od wybranego Wykonawcy będzie realizowany na podstawie umowy.
9. Osoba upoważniona do kontaktu:
Anna Dziechciarz tel. 22 76 93 360 e- mail: adziechciarz@cnbop.pl
10. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
11. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.
1 z2
12. CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.
Spełniając ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1- 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) z siedzibą ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi prosimy kontaktować się z wyznaczonym w CNBOP-PIB Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@icnbop.pl
Więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe oraz o przysługujących prawach dowie się Pan/Pani z naszej strony Internetowej https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/obowiazek-informacviny
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij