Aparatura laboratoryjna

Dane organizatora POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE AFILIOWANE PRZY INSTYTUCIE CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN
61-139 POZNAŃ
JANA PAWŁA II 10
Tel. 61 858 20 01
Fax. 61 852 59 54
E-mail office@man.poznan.pl
WWW www.pcss.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II Numer referencyjny: PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_IIPrzedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Część nr 1 – drukarka 3D w technologiach FDM i SLA z zestawem materiałów do obróbki Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu. 5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych. 7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej. 9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie dla osób wyznaczonych przez zamawiającego instruktażu obejmującego obsługę urządzeń, konfigurację oraz utrzymanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń. Czas trwania instruktażu nie może być krótszy niż 2 godziny i nie może być dłuższy niż 6 godzin i musi być wystarczający do zapoznania się uczestników instruktażu z obsługą urządzeń i oprogramowaniem. Instruktaż musi być przeprowadzony w czasie przeznaczonym na dokonanie czynności odbiorowych. Instruktaż musi się odbyć w języku polskim lub angielskim. Część nr 2 – meble warsztatowe Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu. 5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych. 7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej. 9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Część nr 3 – elektronarzędzia, narzędzia ręczne i pomiarowe Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu. 5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych. 7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej. 9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Część nr 4 – mini tokarka CNC Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu. 5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych. 7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej. 9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie dla osób wyznaczonych przez zamawiającego instruktażu obejmującego obsługę urządzeń, konfigurację oraz utrzymanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń. Czas trwania instruktażu nie może być krótszy niż 2 godziny i nie może być dłuższy niż 6 godzin i musi być wystarczający do zapoznania się uczestników instruktażu z obsługą urządzeń i oprogramowaniem. Instruktaż musi być przeprowadzony w czasie przeznaczonym na dokonanie czynności odbiorowych. Instruktaż musi się odbyć w języku polskim lub angielskim.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1693918640160
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/813800
CPV 39.15.12.00, 42.62.10.00, 42.65.20.00, 42.94.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Osoba do kontaktu Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Jana Pawła II 10 Poznań 61-139 +48 618582001 przetargi-pcss@man.poznan.pl +48 618585954 http://www.man.poznan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 21
Miejsce i termin składania ofert POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE AFILIOWANE PRZY INSTYTUCIE CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN
61-139 POZNAŃ
JANA PAWŁA II 10

2023-10-02

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 30/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 170-534639
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-139
Państwo: Polska
E-mail:
przetargi-pcss@man.poznan.pl
Tel.: +48 618582001
Faks: +48 618585954
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.man.poznan.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka naukowo-badawcza

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność naukowo – badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II
Numer referencyjny: PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II

II.1.2) Główny kod CPV
42940000 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1 – drukarka 3D w technologiach FDM i SLA z zestawem materiałów do obróbki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42940000 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z NIEj wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, NIEużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania NIEzbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta NIEwyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym NIEzbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający NIE będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.
9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty NIE może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie dla osób wyznaczonych przez zamawiającego instruktażu obejmującego obsługę urządzeń, konfigurację oraz utrzymanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń. Czas trwania instruktażu NIE może być krótszy niż 2 godziny i NIE może być dłuższy niż 6 godzin i musi być wystarczający do zapoznania się uczestników instruktażu z obsługą urządzeń i oprogramowaniem. Instruktaż musi być przeprowadzony w czasie przeznaczonym na dokonanie czynności odbiorowych. Instruktaż musi się odbyć w języku polskim lub angielskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Wielkość przestrzeni roboczej drukarki SLA / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, nr RPWP.01.01.00-30-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następującym terminie:
1) dla części nr 1 – NIE dłużej niż 21 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że z podanego terminu realizacji 5 dni zarezerwowane jest dla zamawiającego na wykonanie czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 – meble warsztatowe
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39151200 Stoły robocze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z NIEj wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, NIEużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania NIEzbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta NIEwyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym NIEzbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający NIE będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.
9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty NIE może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, nr RPWP.01.01.00-30-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następującym terminie:
1) dla części nr 2 – NIE dłużej niż 30 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że z podanego terminu realizacji 2 dni zarezerwowane są dla zamawiającego na wykonanie czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3 – elektronarzędzia, narzędzia ręczne i pomiarowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z NIEj wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, NIEużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania NIEzbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta NIEwyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym NIEzbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający NIE będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.
9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty NIE może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, nr RPWP.01.01.00-30-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następującym terminie:
1) dla części nr 3 – NIE dłużej niż 30 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że z podanego terminu realizacji 2 dni zarezerwowane są dla zamawiającego na wykonanie czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4 – mini tokarka CNC
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42621000 Tokarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ – odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z NIEj wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, NIEużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania NIEzbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta NIEwyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym NIEzbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający NIE będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba że w Części IV SWZ wyraźnie zaznaczono inaczej.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.
9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty NIE może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie dla osób wyznaczonych przez zamawiającego instruktażu obejmującego obsługę urządzeń, konfigurację oraz utrzymanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń. Czas trwania instruktażu NIE może być krótszy niż 2 godziny i NIE może być dłuższy niż 6 godzin i musi być wystarczający do zapoznania się uczestników instruktażu z obsługą urządzeń i oprogramowaniem. Instruktaż musi być przeprowadzony w czasie przeznaczonym na dokonanie czynności odbiorowych. Instruktaż musi się odbyć w języku polskim lub angielskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Moc wrzeciona / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Średnica toczenia nad łożem / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, nr RPWP.01.01.00-30-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następującym terminie:
1) dla części nr 4 – 30 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że z podanego terminu realizacji 2 dni zarezerwowane są dla zamawiającego na wykonanie czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
. Zamawiający NIE przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. Pełny opis znajduje się w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
2) podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
3) wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
2. Ponadto zamawiający, wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń dotyczących udziału w postępowaniu i zasady ich składania określone są w pkt I.7 SWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość żądania oświadczenia o którym mowa w pkt. I.7.1. SWZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
5. Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych
w pkt I.7.2 ppkt 1)–4) SWZ. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, zamawiający NIE będzie wymagał złożenia oświadczenia wymienionego w pkt I.7.2. ppkt 2) SWZ. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. I.7.2. ppkt 5) SWZ jest składane przez wykonawcę obligatoryjnie wraz z
ofertą.
6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w pkt I.8. SWZ.
7. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
8. Zamawiający NIE będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt I.18 SWZ.
10. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. I.8.2. SWZ zdanie przedostatnie.
11. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij